Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Barnbarn var sambo med farmor – men nekas ta över hyresrätt

Nyheter
Publicerad: 2021-04-20 12:49
Foto: Jessica Gow/TT

Ett barnbarn som i flera år bott tillsammans med sin nu avlidne farmor har inte rätt att ta över dennes hyreslägenhet.
Det slår Svea hovrätt fast och konstaterar att dödsboet inte lyckats visa att det ”rått en sådan verklig boendegemenskap som förutsätts enligt jordabalken”.

En kvinna hyrde sedan 1988 en hyreslägenhet i Årsta, utanför Stockholm, men avled i juni 2015. Hyresvärden kom senare att säga upp hyresavtalet med dödsboet från den 31 juli 2018.
Kvinnans barnbarn hävdade dock att hon borde ha rätt att bo kvar i lägenheten eftersom hon varit varaktigt sammanboende med sin farmor i flera år innan hon avled.

Hyresvärden ifrågasatte dock detta och hävdade dessutom att man inte kunde acceptera barnbarnet som hyresgäst då hennes inkomst bedömdes vara förlåg och hennes inkomstförhållanden osäkra.

Hade varit sammanboende med farmodern i flera år

Hyresnämnden ansåg dock att barnbarnet hade varit varaktigt sammanboende med sin farmor sedan i vart fall 2011 och alltjämnt bodde kvar. Inte heller ansåg hyresnämnden att värden hade lyckats presentera någon utredning som motbevisade detta. Nämnden ansåg istället att dödsboet lämnat en rimlig förklaring till varför man dröjt så länge med att ansöka om ett övertagande av lägenheten.

Enligt hyresnämnden hade hyresvärden inte heller påstått att det skulle uppstått något problem med betalningarna, trots att barnbarnet under lång tid haft förhållandevis låga inkomster. Eftersom hennes pappa också sagt sig vara beredd att gå i borgen ansåg nämnden att hyresvärden fick nöja sig med detta.

Hyresvärden får rätt i hovrätten

Hyresvärden överklagade senare nämndens beslut till Svea hovrätt och anförde , bland annat, att barnbarnet saknade egna inkomster och inte själv kunde betala hyran. Enligt värden är dessutom hennes pappas betalningsförmåga för låg för att hyresvärden ska behöva nöja sig med villkoret om ett borgensåtagande från hans sida.

Svea hovrätt konstaterar nu, till skillnad från hyresnämnden, att barnbarnet ”lämnat mycket allmänt hållna uppgifter avseende hur hushållet varit organiserat, hur lägenheten har använts samt i vilken mån hon och farmodern delade på kostnader och hushållssysslor”. Några sådana uppgifter framgår, enligt hovrätten, inte heller av utredningen i övrigt.

Mot bakgrund av detta anser hovrätten att dödsboet inte lyckats bevisa att det rått ”en sådan verklig boendegemenskap som förutsätts enligt bestämmelsen i 12 kap. 34 § jordabalken” och att det således saknas förutsättningar för en överlåtelse.


Dela sidan:
Skriv ut: