Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Barn klassificeras felaktigt som vuxna – avskaffa åldersbedömningarna”

Debatt
Publicerad: 2017-10-11 10:32

DEBATT – av advokat Sargon De Basso, biträdande jurist Erik Eckersund, biträdande jurist Karl Emil Ekdahl, advokat Peter Lindqvist, biträdande jurist Gina Samaan, biträdande jurist Jeanne Sinclair, biträdande jurist Emelie Söderberg och advokat Mikael Westerlund – alla vid Advokatfirman De Basso

 

Vart femte barn som Migrationsverket ”erbjuder” medicinsk åldersbedömning bedöms felaktigt som vuxen.

Det är Rättsmedicinalverkets läkare Fredrik Tamsen som påstår detta. Han har tagit avstånd från den metod som används vid medicinska åldersbedömningar och gjort en sammanvägd uträkning av hur stor risken är att barn felaktigt bedöms som vuxna.

Tamsen har utifrån felmarginalerna för både knä- och tandröntgen räknat ut att den sammanvägda risken att barn felklassificeras som vuxna uppgår till 19 procent. Den här siffran är inte bara enormt oroväckande utan även enormt upprörande.

Det betyder alltså att var femte barn skickas som ”vuxen” tillbaka till ett (oftast) krigshärjat land.

Diskussionen om medicinska åldersbedömningar som används i asylprocessen är lika viktig nu – om inte viktigare – som den var vid införandet den 1 maj 2017.

Advokatsamfundet motsatte sig de medicinska åldersbedömningarna redan vid införandet. Vi offentliga biträden har nu börjat se resultatet av dessa åldersbedömningar och tar större och större avstånd från dessa.

Till och med vissa av Rättsmedicinalverkets egna rättsläkare har, på grund av de stora rättssäkerhetsbrister som föreligger, valt att ta avstånd från den metod som används vid de medicinska åldersbedömningarna.

Rättsmedicinalverket, som genomför bedömningarna på uppdrag av Migrationsverket, använder sig av magnetkameraundersökning av knän och röntgen av visdomständer för att göra bedömningen.

Socialstyrelsen menar att knäleden mognar senare än tänderna medan Rättsmedicinalverkets siffror visar tvärtom, alltså att knäleden mognar tidigare än tänderna. Redan här börjar det ringa varningsklockor.

När Rättsmedicinalverket genomför den medicinska åldersbedömningen måste resultatet av både röntgen av visdomständer och magnetkameraundersökning av knän visa att dessa inte uppnått slutstadium för att man ska anses vara under 18 år.

Det är alltså inte tillräckligt att visdomständerna inte uppnått slutstadium eller att knäna inte uppnått slutstadium utan såväl knän som tänder måste fortfarande växa för att man ska bedömas vara barn.

Konsekvenserna av att Socialstyren är av en uppfattning och att Rättsmedicinalverkets siffror ger uttryck för en annan blir självklart att barn felaktigt klassificeras som vuxna.

Den svenska staten fattar alltså beslut att skicka barn till döden baserat på en bristande vetenskaplig bedömning. En bedömning som inte är rättssäker och som knappast kan anses vara korrekt. Det är dags att dessa medicinska åldersbedömningar genast upphör.

 

Sargon De Basso, advokat

Erik Eckersund, biträdande jurist

Karl Emil Ekdahl, biträdande jurist

Peter Lindqvist, advokat

Gina Samaan, biträdande jurist

Jeanne Sinclair, biträdande jurist

Emelie Söderberg, biträdande jurist

Mikael Westerlund, advokat

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: