Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Bara regelbrytarna tjänar på att en myndighet som Konkurrensverket skulle bli tystare”

Debatt
Publicerad: 2015-03-12 12:25

REPLIK/DEBATT – av Ola Billger, kommunikationschef på Konkurrensverket

 

I en debattartikel i Dagens Juridik 2013-03-11 är juristerna Natali Phalén och Mikael Rydqvist vid Setterwalls advokatbyrå kritiska till hur Konkurrensverket kommunicerar i olika ärenden. Vi välkomnar den diskussionen och har all respekt för att man kan ha olika utgångspunkter.

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Vår lagtillämpning och vårt förebyggande arbete utgår från konsumenternas bästa. En viktig del i det arbetet handlar om att upplysa om vår tillsynsverksamhet, vilka ärenden vi arbetar med och varför vi väljer att prioritera dem.

Dels ger det skattebetalarna en inblick i hur vi använder våra gemensamma resurser, men det finns också ett tydligt allmänpreventivt syfte. Vi är övertygade om att större kännedom kring exempelvis olika konkurrensproblem kommer att leda till en bättre kunskap om och större efterlevnad av regelverken. Att som företagare förstå vilka typer av samarbeten som är tillåtna och förbjudna är viktigt.

Ökad uppmärksamhet och mer information kring våra ärenden kan därmed leda till både större konkurrens och större konsumentnytta. Det tjänar vi alla på. Ju fler som intresserar sig för konkurrensfrågor, desto bättre.

Rent konkret vill Natali Phalén och Mikael Rydqvist bland annat att ”Konkurrensverket ska inta en striktare hållning i sin kommunikation med media” och att vi ska ha en policy som ”tydligt begränsar myndighetens uttalanden ” under exempelvis rättsprocesser.

Det skulle i förlängningen innebära att vi inte kan berätta för medborgarna varför vi väljer att driva ett ärende i domstol och hur vi resonerar. Det är inte rimligt.

Att myndigheter beläggs med munkavle i förhållande till medier är knappast till nytta för dem som ytterst är våra uppdragsgivare: medborgarna. De bägge juristernas krav rimmar därtill sällsynt illa med modern myndighetsutövning.

Vi på Konkurrensverket arbetar istället för ökad öppenhet, bättre transparens och tydlig respekt för våra intressenter. Att en myndighet informerar om sin verksamhet är en självklarhet, liksom att vi alltid bedriver vår verksamhet opartiskt och sakligt.

Däremot kommer vi ibland i vår tillsynsverksamhet fram till ställningstaganden som företag och deras ombud inte gillar.

Vi vet att Konkurrensverket åtnjuter högt förtroende, både bland allmänheten och bland våra intressenter. Tydlig kommunikation är ett sätt att garantera att det förtroendet upprätthålls. Vi är därför exempelvis generellt restriktiva med att yttra oss till tredje man under pågående utredningar, samtidigt som vi är öppna med motparter och deras ombud.

Vi informerar förstås alltid ombud och motparter innan vi väljer att stämma ett företag, liksom vi alltid berättar för medier och allmänhet när och varför vi exempelvis väljer att dra ett företag med dålig konkurrensrättslig kompass till domstol.

En tystare myndighet är kort sagt en sämre myndighet. Bara regelbrytarna tjänar på det.

 

 

Foto: Andreas Eklund/KKV

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: