Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bankanställd fälls för marknadsmissbruk efter handel mot robot

Nyheter
Publicerad: 2021-04-08 09:18
Ostadigt på börsen. Här Avanza bank. Foto Erik Mårtensson/ Scanpix

En 35-årig bankanställd döms för marknadsmissbruk i aktien Atari och tvingas betala dagsböter.

En 35-årig bankanställd har åtalats av Ekobrottsmyndigheten och nu dömts av Stockholms tingsrätt för marknadsmissbruk i aktien Atari.

Mannen döms att betala dagsböter 80 om 310 kronor.

Dessutom förverkar tingsrätten ett belopp om cirka 2 600 kronor såsom utbyte av brott.

– Jag är av den uppfattningen att vinsten inte är speciellt intressant. Det handlar mer om att skydda marknaden och själva brottet är ju marknadspåverkan och det är det som är intressant, det är där fokus ska ligga, säger Ekobrottsmyndighetens Kammaråklagare Jan Leopoldson.

Mannen har förnekat ansvar för brott på grund av att han inte agerat med uppsåt.

Handel och orderläggning vid 10 tillfällen

Åtalet omfattar den 53-årige mannens handel och orderläggning i aktien Atari vid tio tillfällen under tiden 2 januari till den 7 januari 2020. Den handel och orderläggning som omfattas av åtalet har skett med en robot som motpart. Roboten har automatiskt reagerat på mannens köporder genom att sätta en bättre (högre) köpkurs och på hans säljorder genom att sätta en bättre (lägre) säljkurs. 

Från att den 35-årige mannen lade sin första köporder den 2 januari till dess avslut skedde under samma dag höjdes köpkursen med 4,80 procent och vinsten för mannen i förhållande till den inledande köpkursen uppgick till 186,45 kronor. 

Den påföljande börsdagen, det vill säga den 3 januari 2020 faller kursen på aktien Atari tillbaka.

När det gäller köporder visar utredningen på samma handlingsmönster vid fem ytterligare tillfällen den 3 och 7 januari 2020. 

Roboten svarar

De fyra tillfällen som gäller säljorder uppvisar samma handlingsmönster med den skillnaden att roboten svarar på den 35-årige mannens säljorder genom att lägga en säljorder med lägre kurs. Mannen lägger således en säljorder som har bästa (lägst) kurs varvid motsidan, det vill säga roboten, lägger en säljorder som ligger under den säljorder mannen lagt. Därefter återtar 35-åringen sin säljorder och lägger en ny säljorder med bästa kurs varvid roboten svarar genom att lägga en ny säljorder med bästa kurs. När en viss säljkurs uppnåtts lägger han sedan en köporder som matchar robotens säljorder varvid ett avslut sker. Kort därefter annullerar mannen sin kvarvarande säljorder varvid bästa säljkurs stiger. 

Domstolen konstaterar i domen att den 35-årige mannen ska dömas för marknadsmanipulation. 

”Xxx Xxxs (35-åringens reds. anm.) handel och orderläggning i aktien Atari SDB på Nasdaq under den tid åtalet omfattar har enligt tingsrätten följt ett mycket tydligt mönster. Enligt tingsrätten är det uppenbart att Xxx Xxxs (35-årinens reds. anm.) handel och orderläggning inte varit kommersiellt motiverad utan syftat till att påverka kursen för att kunna köpa respektive sälja aktier i Atari till lägre respektive högre priser än vad som varit fallet vid en marknadsmässig efterfrågan på aktien”.

Domstolen skriver att mannen har genom sitt agerande lagt order och genomfört transaktioner som har gett falska och vilseledande signaler avseende pris, tillgång och efterfrågan på aktien Atari SDB. Agerandet stämmer inte överens med godtagen marknadspraxis och han har inte haft legitima skäl för agerandet. 

Anställning inom banksektorn

Den 35-årige mannen har invänt att han saknat uppsåt till marknadsmanipulation. 

I förhör har han uppgett att han har handlat med aktier sedan han var 16 år och har samt har anställning inom banksektorn. 

”Han har god kännedom om de regler som gäller för aktiehandel och har aldrig blivit varnad för sin handel. Hans syfte med handeln var att få andelar i Atari och han skulle aldrig riskera att bli prickad, vilket skulle kunna leda till att han mister sitt arbete”. 

Han har berättat att han kontaktaktade Avanza bank så snart han mottog varningen från banken då han inte förstod vad den handlade om.

”I sitt arbete med orderläggning och orderhantering har han kunnat se att det ofta blir tekniska problem. Vid sin handel hade han tekniska problem. Det var strul när han försökte lägga in order, de såg ut att gå igenom och han fick ingen statusuppdatering samt försökte ”refrescha” sidan. Han sade också i samtalet med Avanza Bank att det var ett irritationsmoment. Vad han ville var att komma till ett bra pris, vilket var svårt när roboten fanns där och ändrade pris”.

Tekniska problem

Men tingsrätten anser att den 35-årige mannens uppgifter om tekniska problem på individnivå är vaga vad gäller den handel och orderläggning som omfattas av åtalet. Enligt tingsrätten är uppgifterna dessutom svåra att förena med hans orderläggning i aktien som skett systematiskt och i betydande omfattning samt inom förhållandevis korta tidsspann.

Mannen har i sitt försvar kallat sin sambo som vittnar om att han haft problem under den aktuella perioden att hålla sig inloggad och lägga order.

Åklagarens vittne från Avanza Bank uppger dock att det inte förekommit några tekniska problem under de aktuella datumen men att detta inte utesluter tekniska problem på individnivå. Däremot har inte banken, trots undersökningar, kunnat se att mannen tagit någon kontakt för att påtala tekniska problem.

Tror ej på förklaringen om tekniska problem

Tingsrätten är därmed av uppfattningen att mannens handel och orderläggning i aktien Atari inte påverkats av tekniska problem på individnivå. 

”Enligt tingsrätten måste han ha förstått att hans handel och orderläggning – vilken som tingsrätten tidigare konstaterat saknade kommersiellt syfte – gav falska eller vilseledande signaler avseende pris, tillgång och efterfrågan i aktien. Tingsrätten bedömer därför att Xxx Xxx (35-åringen reds. anm) agerat med uppsåt. Gärningen är inte att bedöma som ringa. Xxx Xxx (35-åringen reds. anm) ska därför dömas för marknadsmanipulation enligt åklagarens gärningsbeskrivning”. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
bankanställd-marknadsmissbruk

Dela sidan:
Skriv ut: