Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Balder lämnar budpliktsbud på Entra

Nyheter
Publicerad: 2021-11-09 07:31
Erik Selin, vd för Balder, och storägare i Collector.

I oktober ökade Balder sitt innehav i det norska fastighetsbolaget Entra. Det ökade innehavet har nu utlöst skyldighet att lämna ett kontant budpliktserbjudande avseende utestående aktier i Entra.

I pressmeddelande som offentliggjordes av Entra den 12 oktober 2021 informerades om att Fastighets AB Balder förvärvat 610 059 aktier i bolaget, vilket resulterat i ett sammanlagt innehav om 61 320 119 aktier, motsvarande 33,67 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Detta har utlöst skyldighet för Balder att lämna ett kontant budpliktserbjudande avseende utestående aktier i Entra.

Erbjudandepriset

Balder lämnar idag ett budpliktserbjudande att förvärva samtliga aktier i Bolaget som inte redan ägs av Balder.

Erbjudandepriset uppgår till 202,50 norska kronor per aktie. Erbjudandepriset motsvarar 205 norska kronor justerat för den utdelning om 2,50 norska kronor per Entra-aktie som genomfördes till aktieägare i oktober 2021.

Aktieägarna har en perioden mellan den 9 november 2021 och den 7 december 2021 att sälja sina aktier.

Rådgivare

Nordea Bank i Norge och Skandinaviska Enskilda Banken Oslofilialen agerar finansiella rådgivare åt Balder. Skandinaviska Enskilda Banken Oslofilialen agerar också mottagande institut i Erbjudandet. Advokatfirmaet Haavind AS agerar legal rådgivare åt Balder i samband med erbjudandet.


Dela sidan:
Skriv ut: