Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bahnhof har inte begått avtalsbrott – domen står fast

Nyheter
Publicerad: 2020-07-21 10:40
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

Internetleverantören Bahnhof begick inget avtalsbrott när det företag som svarade för kundtjänsten blev sysslolöst och utan ersättning under de tre uppsägningsmånaderna, ansåg Svea hovrätt. Högsta domstolen tar inte upp fallet till prövning.

Den 28 januari 2016 träffade Datakompisen i Dorotea AB och Bahnhof AB ett uppdragsavtal som gick ut på att Datakompisen skulle hantera ärenden för existerande och potentiella kunder till Bahnhof.

Den 29 augusti 2017 sade Bahnhof skriftligen upp avtalet. Två veckor senare stängdes flödet med inkommande samtal av från Bahnhof till den bemannade kundtjänstfunktionen. Enligt avtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

Bahnhof bestred fakturan

Den 7 november 2017 fakturerade Datakompisen Bahnhof för utebliven samtalstrafik under uppsägningstiden om 520 763 kronor inklusive mervärdesskatt. Bahnhof bestred fakturan.

Datakompisen ansåg att Bahnhof genom uppsåt eller grov vårdslöshet har orsakat Datakompisen ekonomisk skada genom att bryta mot avtalets uppsägningstid och sina avtalade skyldigheter. Det hade föranlett onödiga personalkostnader som hade kunnat undvikas om Bahnhof hade agerat i enlighet med parternas avtal.

Bahnhof kontrade bland annat med det enligt avtalet inte funnits någon skyldighet för Bahnhof att anlita Datakompisen i någon särskild omfattning, vare sig under den ordinarie avtalstiden eller under uppsägningstiden.

Stockholms tingsrätts bedömning

Stockholms tingsrätt fastslog att avtalet inte kan tolkas på annat sätt än att Bahnhof, under den tid som Datakompisen har varit skyldigt att tillhandahålla tjänster, också har haft en skyldighet att i gengäld ersätta Datakompisen för dessa tjänster. Detta gällde också under uppsägningstiden. Bahnhof hade därför begått avtalsbrott.

Datakompisen lyckades dock inte bevisa sin skada och yrkandena lämnas utan bifall.

Men eftersom Datakompisen vann i fråga om skadeståndsskyldigheten i sig fick vardera parten stå sin rättegångskostnad.

Svea Hovrätts bedömning

Svea hovrätt drar en annan slutsats av avtalet.  Datakompisen åtog sig att med utgångspunkt i Bahnhofs behov tillhandahålla en kompletterande ”1st line support”. Avtalet innebar däremot inte att Datakompisen hade någon rätt att utföra uppdraget i någon viss minsta omfattning till exempel per månad. Den ersättning som Bahnhof enligt avtalet skulle betala till Datakompisen var visserligen i väsentlig mån beroende av i vilken utsträckning Bahnhof lät Datakompisen utföra de tjänster som skulle tillhandahållas enligt avtalet. Denna senare omständighet förändrar dock inte det faktum att Datakompisen inte enligt avtalet kunde kräva ersättning av Bahnhof med något belopp i den mån Datakompisen inte hade utfört dessa tjänster (här bortses från det fasta månatliga beloppet).

Domstolen konstaterar därmed att Datakompisen inte under uppsägningstiden – och inte heller dessförinnan – hade en rätt att i någon viss omfattning utföra tjänster i enlighet med avtalet och, sett från motsatt håll, att Bahnhof inte var skyldigt att låta Datakompisen utföra sina tjänster i någon viss utsträckning. Den omständigheten att Bahnhof från och med måndagen den 11 september 2017 inte kopplade fram några samtal till Datakompisen utgör därmed inte något brott mot parternas avtal. 

Rättegångskostnader

Bahnhof är följaktligen inte skyldigt att på grund av avtalsbrott betala skadestånd till Datakompisen i enlighet med vad detta bolag har hävdat. Datakompisens obestyrkta påstående att Bahnhof i samband med uppsägningen flyttade över kundtjänstfunktionen till Bahnhof självt eller till någon tredje part leder inte till någon annan slutsats.

Utgången innebär att datakompisen måste betala Bahnhofs rättegångskostnader i bägge instanserna.

Hovrättens dom överklagades till Högsta domstolen som har gått igenom materialet och har kommit fram till att det inte finns något skäl att meddela prövningstillstånd. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.