Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Avvisat ombud får rätt i hovrätten – borde fått vara kvar

Nyheter
Publicerad: 2023-01-19 09:28
Foto: Henrik Montgomery / TT /

Tingsrätten gjorde fel när man avvisade ett ombud som bidragit till att en rättsprocess dragit ut mer på tiden än nödvändigt.
Det slår hovrätten fast och konstaterar att det inte var lämpligt att besluta om avvisning i det skede som processen befann sig i vid det tillfället.

Mannen agerade ombud i ett mål där han företrädde ett bolag. Enligt tingsrätten hade hans processande lett till att målet blivit betydligt mer utdraget än nödvändigt och han kom därför att avvisas. Tingsrätten ansåg också att ombudet varken kunde eller ville utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Avvisningsbeslutet överklagades av ombudet till hovrätten som bland annat påstod att tingsrätten inte återgett sina påståenden på ett korrekt sätt. Inte heller ansåg han sig kunna lastas för dessa eller i vart fall inte lastan i sådan omfattning att han skulle avvisas. Han var också kritisk till att han inte fått möjlighet att invända mot avvisningen samt att tingsrättens hantering ”inte uppfyllt processuella regler eller processuella rättigheter”.

Borde inte avvisats i det skedet

Nu har hovrätten prövat frågan om avvisning – och gett ombudet rätt. Hovrätten instämmer visserligen i tingsrättens bedömning att ombudet fördröjt processen, men konstaterar samtidigt att att tingsrätten tycks ha haft för avsikt att driva processen framåt och ”stänga” målet med stöd av 42 kap. 15 § rättegångsbalken. Hovrätten noterar bland annat att parterna, innan avvisningsbeslutet, fått information om att förberedelsen skulle förklaras avslutad ett visst datum.

Parterna har dock inte informerats om den aktuella bestämmelsen eller dess tillämpning och hovrätten kan inte se att tingsrätten ”fortsatt sin handläggning på sätt som förutskickats parterna eller att möjligheterna att driva processen framåt var helt uttömda”. Ombudet borde därför inte ha avvisats i det skede som processen befann sig i.

Hovrätten upphäver därför tingsrättens beslut.


Dela sidan:
Skriv ut: