Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Avskräckande sanktionsavgift utdelad efter marknadsmanipulation

Nyheter
Publicerad: 2020-06-29 08:56
Foto: Stina Stjernkvist /TT

En 58-årig försökte signalera till marknaden att intresset för en särskild aktie var högre än det var, enligt tingsrätten. Sanktionsavgifter ska verka avskräckande, skriver hovrätten som anser att Finansinspektionens yrkade belopp på 80 000 kronor är skäligt. 

Finansinspektionen förelade en 58-årig man att betala 80 000 kronor i sanktionsavgift för överträdelse av förbudet mot marknadsmanipulation. Eftersom mannen vägrade godkänna avgiften väckte inspektionen talan vid Stockholms tingsrätt. 

Höjde kursen med 18,71 procent

Som grund för sin talan förklarade FI att när en transaktion offentliggörs sker det genom angivandet av vad som kallas ”senast betalt”, det vill säga det senaste betalda priset för aktien som meddelas till marknaden. 

58-åringens köp av en aktie har höjt senast betalt med 18,71 procent.

”Höjningen är en tydlig signal till marknaden om ett högt intresse för aktien som i detta fall inte motsvarades av ett faktiskt ökat intresse”, har FI uppgett och även förklarat att endast en aktie omsattes till det priset och köparen av denna aktie, 58-åringen, hade en order i marknaden om att sälja 5 200 aktier för 3,70 kronor.

”Eftersom handelsordern lades i stängningsauktionen har agerandet påverkat priset på aktien vid en särskilt känslig tidpunkt. Om inte slutkursen blivit makulerad hade kursen blivit missvisande inför nästa handelsdag. Andra aktörer på marknaden har därför vilseletts eller riskerats att vilseledas av Xxx Xxxs (reds. anm.) transaktion.

Kan inte anses vara ringa

FI har även uppgett att överträdelsen inte kan anses vara ringa, ursäktlig. Tillsynsmyndigheten anser att sanktionsavgiften ska landa på 80 000 kronor. Vidare har Fi uppgett att ”handel med små volymer på så sätt som skett i det här fallet är ett störningsmoment på värdepappefsmarknaden och påverkar marknadens integritet. Detta är dock en överträdelse som typiskt sett är allvarliga än exempelvis egenhandel, men om det rör sig om enstaka tillfallen inte utgör en särskilt allvarlig from av marknadsmanipulation”.

Erfaren aktiehandlare

Myndigheten noterar att 58-åringen har ägnat sig åt aktiehandel under många år och därför känner till reglerna på marknaden. Han befinner sig heller inte, med hänsyn till hans kapital, i någon svag finansiell ställning.

Tingsrätten noterade inledningsvis att 58-åringen erkänt de aktuella transaktionerna även om han förnekade själva marknadsmanipulationen. 

Domstolen konstaterar liksom FI att 58-åringens förvärv av aktie har höjt senast betalda kurs med 18,7 procent strax innan handelsdagens slut och påverkat stängningskursen.

”Hans handlande har kunnat förväntats ge vilseledande signaler om aktiens pris. Agerande utgör därför marknadsmanipulation, vilket också följer uttryckligen av Mar. Att makulering av lavslutet har skett kort tid efter det genomfördes innebär i sig inte att hans handlande inte kunnat förväntats ge vilseledande signaler om aktiens pris”, skriver domstolen.

Ville sälja till förmånligare pris

Enligt domstolen framstår det som klart att 58-åringen handlade i syfte att kunna sälja i vart fall det innehav som han hade en säljorder på till ett förmånligare pris än det som följde av en normal och marknadsmässig efterfrågan på aktien.

Detta då han – när han lade köpordern om en enda aktie – hade annan en order i marknaden om att sälja 5 200 aktier för 3 kronor och 70 öre. 

Sammantaget fann tingsrätten därför att mannen gjort sig skyldig till marknadsmanipulation och ålades att betala sanktionsavgift. 

Ifråga om avgiftens storlek ansågs att det faktum att köpordern lagts i slutet av handelsdagen var en försvårande omständighet, även om överträdelsen i övrigt inte var särskilt allvarlig. 

Ingen vinst på handeln

Någon vinst hade dock inte genererats då avslutet makulerats. Tingsrätten noterade dock att syftet med de nya reglerna i både marknadsmissbruksförordningen samt kompletteringarna till denna är att avgiftsnivåerna generellt ska höjas och att sanktionsavgifterna måste ha en avskräckande effekt.

Mot den bakgrunden ansåg tingsrätten att Finansinspektionens föreslagna nivå om 80 000 kronor var väl avvägd. 

Domen överklagades till Svea hovrätt som fastställer tingsrättens dom. 

”Det är utrett att Xxx Xxx (reds. anm) har utfört de aktuella transaktionerna. Som tingsrätten har kommit fram till utgör hans agerande marknadsmanipulation. I likhet med tingsrätten anser hovrätten vidare att Xxx Xxx ska betala en sanktionsavgift. Beträffande storleken på sanktionsavgiften gör hovrätten inte någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom ska därför inte ändras”.

Den 58-årige mannen har fram till och med den 1 juli att överklaga hovrättens dom.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
marknadsmanipulation

Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.