Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Avskaffa preskriptionstiden för sexbrott mot barn – svårt för barn att anmäla”

Debatt
Publicerad: 2017-07-24 14:17

DEBATT – av advokaten Anna Ekvall

 

Barn ska ha rätt till en barndom fri från sexuella övergrepp. Det är det minsta vi kan göra för det ädlaste vi har.

Av statistik som Treskablinoll – som arbetar för en nollvision mot sexuella övergrepp mot barn – tagit del av är tre barn i varje skolklass utsatta för sexuella övergrepp. Dock kan kan det röra sig om så många som sex utsatta barn per klass.

Mörkertalet när det kommer till sexbrott mot barn är med all sannolikhet stort. Det är svårt för barnen att berätta för någon vuxen om övergreppen som ofta sker i skymundan utan att någon känner till att de i själva verket pågår, mitt framför ögonen på dem.

Barnen behöver inte ens känna till att det de utsätts för är fel. De kanske är så pass unga att de helt enkelt tror att – det ska vara så. Och då har det gått på tok för långt, menar jag.

För barn innebär det generellt svårigheter att anmäla sexuella övergrepp till polisen. Till viss del beror det på okunskap om tillvägagångssättet vid anmälan, något som jag stöter på i min yrkesutövning och som jag menar att vi genast måste komma till rätta med.

Barnen är inte själva förmögna att anmäla eller så räds de att ta hjälp av någon vuxen. Det kommer helt enkelt inte någon anmälan till stånd.

Ofta anmäls det alldeles för sent, vilket till exempel kan få till följd att avgörande bevisning går om intet.

Men framför allt beror barnens obenägenhet att anmäla sexuella övergrepp på att barnen inte sällan står i ett beroendeförhållande till den som begått det sexuella övergreppet. Det kan vara en förälder, en lärare, en idrottstränare eller vem som helst som står barnet nära och som barnet känner att hen helt enkelt inte vill eller har råd att ”sätta dit”.

Förra året gjordes 3 170 anmälningar om våldtäkt mot barn. Av dem ledde 134 till en fällande dom. Anledningarna till detta kan vara flera. Det kan till exempel röra sig om bevisproblem eller att brottet hunnit preskriberas innan någon kunnat lagföras för detsamma.

Justiteminister Morgan Johansson har tillsatt en utredning som ska utreda huruvida man bör avskaffa preskriptionstiden för sexbrott mot barn – någonting som jag välkomnar i den annars så ohållbara situation som just nu råder på området.

Även Barnkonventionen om den blir svensk lag – där varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp – kan få betydelse för arbetet på vägen mot nollvisionen.

 

 

Anna Ekvall är specialiserad inom områdena barn och familj. Hon företräder vuxna och barn som är misstänkta för eller utsatta för brott, som ansöker om rätt att bo eller arbeta i Sverige eller som berörs av tvångslagstiftningarna LVU, LVM, LRV eller LPT samt i vårdnads-, boende- och umgängestvister.

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: