Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Avkastning på fordringsportföljer utgör ränta även i skattehänseende

Nyheter
Publicerad: 2022-02-15 12:43
Foto: Janerik Henriksson/TT
Skatterättsnämnden anser att inkomsterna från ett bolags förvärvade fordringsportföljer, som enligt god redovisningssed klassificeras som ränteinkomster, utgör ränta även i skattehänseende. Avkastningen på portföljnivå är möjlig att prognostisera och räntan är därför tillräckligt förutsebar.
Redan kund?
Annons

Annons
Annons