Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Avkapat finger var varken mordförsök eller synnerligen grov misshandel

Nyheter
Publicerad: 2023-01-11 11:34
Foto: Johan Nilsson / TT /

Hovrätten skärper fängelsestraffen för tre män som i tingsrätten dömts för grov misshandel.
Domstolen delar dock underinstansens bedömning att deras angrepp på målsäganden, med machetes respektive järnrör, utgjort en grov misshandel – inte mordförsök eller synnerligen grov misshandel som åklagaren yrkat på.

De tre männen åtalades för att tillsammans och i samförstånd ha misshandlat en man i början av augusti förra året. Enligt stämningsansökan hade två av männen varit beväpnade med varsin machete och den tredje med ett metallrör. Med tillhyggena tillfogade de sedan målsäganden med hugg och slag så att denna drabbades av en krosskada i huvudet, ett blödande sår samt ett avkapat finger.

Enligt Kristianstad tingsrätt stod det klart att de tre männen ”hyste mycket fientliga känslor” gentemot målsäganden innan händelsen och att parterna tidigare hamnat i luven på varandra vid olika tillfällen. Den nu aktuella händelsen kunde, enligt tingsrätten, härledas till en annan händelse som inträffat kort tidigare.

Ingen nödvärnsrätt

Åklagaren hade åberopat visst filmmaterial som enligt tingsrätten visade att ingen av de tilltalade skulle haft någon slags nödvärnsrätt i situationen alternativt att målsäganden, på något beaktansvärt sätt, skulle ha provocerat fram deras agerande. Enligt tingsrätten fick filmen också stöd av vittnenas utsagor och sammantaget ansågs det framstå som ”mycket tydligt” att de tre åtalade männen haft ett gemensamt syfte att angripa målsäganden med sina tillhyggen. Målsäganden kopplade visserligen loss sin hund och använde sedan kedjekopplet i syfte att försvara sig mot angreppet, men detta agerande grundade ingen nödvärnsrätt för de tilltalade.

Enligt tingsrätten kunde det utrönas att målsäganden fått ett hugg i pannan och sitt finger avhugget av männen med machete samt att krosskadan orsakats av den tredje mannen som hade ett järnrör. Sammanfattningsvis var det därför styrkt att de tilltalade i objektiv mening gjort sig skyldiga till det agerande som angavs i åtalet och även vederlagt att omständigheterna inte på något sätt varit sådana att agerandet var straffritt.

Varken synnerligen grov misshandel eller mordförsök

När det gällde rubriceringen hade åklagaren i första hand yrkat att männen skulle dömas för mordförsök. Denna uppfattning delade inte tingsrätten och konstaterade att skadorna inte varit av livsfarlig karaktär samt att angreppet inte tedde sig som ”direkt inriktat på att beröva (målsäganden) livet”. Istället bedömde tingsrätten angreppet som ”ett uttryck för att skrämma denne och tillfoga honom skador som en reaktion på vad de själva anser sig ha blivit utsatta för från hans sida”. Hade de haft uppsåt att mörda målsäganden borde männen istället, enligt tingsrätten, ”ha kunnat tillfoga honom betydligt allvarligare skador än vad som faktiskt skett”. Slutligen konstaterades att männen upphörde med sitt angrepp efter relativt kort tid.

Inte heller ansåg tingsrätten att det var fråga om en synnerlig grov misshandel. Domstolen pekade bland annat på att mannen inte varit helt försvarslös samt att han i ”icke ringa utsträckning kunnat freda sig mot angreppet”. Dessutom gick det inte att utesluta att angreppet haft sin grund i målsägandens tidigare våldsutövning mot de tilltalade.

Misshandeln skulle istället rubriceras som grov och de tilltalade dömdes till tre års fängelse. Två av männen utvisades också.

Får skärpta straff

Åklagaren överklagade domen till hovrätten – som nu skärper straffen för de tre männen med sex månaders fängelse vardera.

Hovrätten gör dock ingen annan bedömning när det kommer till rubricerings- eller utvisningsfrågan.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
grovmisshandelhovrättenskåneblekinge

Dela sidan:
Skriv ut: