Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Avgå, Göran Lambertz!”

Debatt
Publicerad: 2012-08-21 15:32

DEBATT – av William (Billy) Butt


Genom sina utspel om Quick-fallet har Göran Lambertz lyckats skjuta sig själv i foten och väcka frågan om huruvida han kan fortsätta som domare i Högsta Domstolen – eller om han har förbrukat allmänhetens förtroende. Som justitiekansler var Lambertz en riddare, eller framstod åtminstone som det, men som justitieråd i HD har han hittills gjort bort sig alltför många gånger och nu har bägaren runnit över. Frågan är om det inte är dags för Göran Lambertz att avgå som justitieråd. 

År 2006, när Lambertz gav ut sin rapport ”Felaktigt Dömda”, blev han hjälteförklarad. För första gången i svensk rättshistoria vågade någon högt uppsatt jurist öppet göra gällande att Sverige dömer oskyldiga till fängelse. Men sanningen är att rapporten inte skrevs av Lambertz utan på hans uppdrag av Hans-Gunnar Axberger som numera är justitieombudsman. Detta skedde tillsammans med ett team av jurister som noggrant hade undersökt de tolv fallen som finns med i rapporten.

Ett par år innan rapporten kom ut gjorde dock Göran Lambertz sitt första utspel om oskyldigt dömda i Sverige. Resultatet blev att hans utspel mer eller mindre sågades av tre mycket framstående jurister – däribland professorerna Madeleine Leijonhufvud och Christian Deisen. Deras replik till Lambertz blev i sin tur sågad av Lambertz beundrare – inklusive undertecknad.

Lambertz utspel i Quickfallet väcker nu frågan om huruvida hans tidigare kritiker möjligen hade rätt när de förra gången kritiserade honom på DN Debatt för att ha uttalat sig på vaga grunder. Till hans försvar hävdade han (i Rapport, 2004) att han hade fått sin information ”genom att tala med några försvarsadvokater”. Det fanns inga andra bevis för hans påstående, åtminstone inte just då.

Jag var en av dem som föll pladask för hans karisma och tillsammans med många andra jublade jag över att vi äntligen hade fått en modig jurist i Sverige. Jag blev så berusad av min beundran för karln att jag totalt missade det faktum att Lambertz utspel vilade på mycket tunna grunder och att han uttalade sig utan att egentligen vara fullt insatt i frågorna. Att han använde sina ”samtal med försvarsadvokater” som grund för påståendet att det sitter oskyldiga i svenska fängelser borde redan då ha öppnat mina ögon för Göran Lambertz som en tveksam figur i dessa sammanhang.

Några av Göran Lambertz skiljeaktiga meningar i HD-domar har av andra jurister bemötts med höjda ögonbryn. Jag tänker inte ta upp alla hans kontroversiella skiljaktigheter. De tar för mycket plats, men många jurister som läser detta förstår precis vad jag menar. Men om man bortser från detta, och tittar närmare på Göran Lambertz aktuella utspel i Quick-fallet, kan man undra om det överhuvudtaget är lämpligt för en domare i HD att uttala sig om en persons skuld medan fallet pågår och är föremål för flera resningsansökningar.

Göran Lambertz har blivit någon slags mediefenomen i Sverige, och han har levt på detta de senaste åren. Först när han blev domare i HD har han börjat ligga lite lägre i offentligheten men han kunde inte låta bli att lägga sig i Quickdebatten och den har slagit tillbaka i ansiktet på honom. Det är bra att domare visar öppenhet. Det vill vi ha, men ett justitieråd som uttalar sig på det sättet som Lambertz gjort, utan att vara insatt i utredningsmaterialet, kan omöjligen förväntas fortsätta agera som domare i Sveriges högsta instans. Han har förbrukat mitt förtroende och för att allmänhetens tilltro till HD inte skall rubbas måste Lambertz, enligt min uppfattning, avgå. 

 

 

 

Foto: Scanpix

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: