Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Även hovrätten friar man från våldtäktsförsök – avbröt efter nej

Nyheter
Publicerad: 2022-11-21 11:09
Material för att dokumentera, ta prover och säkra spår efter sexuella övergrepp. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT /

Hovrätten fastställer den frikännande domen i ett mål där en 22-åring stått åtalad för försök till våldtäkt.
Precis som underinstansen ställer sig hovrätten tveksam till delar av målsägandens berättelse – men tar fasta på att hon uppgett att 22-åringen avbröt sitt handlande så fort han hörde att hon sade nej.

Den 22-årige mannen åtalades för våldtäktsförsök och påstods ha försökt genomföra ett samlag med målsäganden mot hennes vilja. Enligt stämningsansökan hade 22-åringen bland annat ha lagt sig på målsäganden och försökt föra in sitt kön i målsägandens.

Den aktuella kvällen hade de båda träffats i samband med en folkfest och sedan promenerat därifrån till en lägenhet. Utrett var att målsäganden där hade legat på en säng med blottat underliv samt att mannen i samband med detta fått utlösning. I målet var också utrett att parterna kände till varandra sedan tidigare, men att de hade olika åsikter om hur tät kontakt de haft samt hur djupgående relationen dem emellan hade varit.

Frikändes i tingsrätten

Tingsrätten ansåg att målsäganden, när det gällde väsentliga delar av händelseförloppet där hennes och 22-åringens version skiljt sig åt, ”inte förmåtts att mer i detalj beskriva vad som egentligen hände”. Berättelsen framstod därför, enligt tingsrätten, som tämligen detaljfattig ovh dessutom hade hon haft svårt att förklara varför hon lämnat nya uppgifter under huvudförhandlingen.

Hon hade spontant berättat att det som skett var att 22-åringen tagit av sig kläderna och lagt sig på henne – samt fortsatt när hon sagt till honom. När hon sade till en andra gång lyssnade han dock och avbröt omedelbart. Målsäganden hade, enligt tingsrätten, uppgett att 22-åringen inte tycktes lyssna första gången, men att han lyssnade vid andra tillfället och då avbröt sitt handlande omgående. På frågan om det kan ha varit så att 22-åringen inte hörde att hon sa nej första gången utan att han enbart hörde när hon sa nej andra gången svarade hon under huvudförhandlingen: ”Ja, så kan det ha varit”.

Sammantaget ansågs det inte styrkt att 22-åringen haft uppsåt och därmed insett att målsäganden inte deltog frivilligt. Han frikändes därför.

Frikänns igen

Domen överklagades till hovrätten, som nu gör samma bedömning. Enligt hovrätten var målsägandens berättelse om händelsen ”varken klar, lång, levande eller detaljrik”. Hon ansågs inte heller ha lämnat spontana uppgifter – utan hennes berättelse bedömdes ”i allt väsentligt vuxit fram efter frågor”.

Utifrån hennes beskrivning av sin egen position – att hon låg raklång på rygg med benen ihop – ansåg hovrätten det också svårt att få en klar bild av hur 22-åringen skulle kunna handla på det sätt som hon beskrivit. Även uppgifterna om i vilket skede och under vilka omständigheter han fick utlösning bedömdes som vaga.

Vid en sammanfattande bedömning ansågs hennes uppgifter inte möjliga att lägga till grund för en bedömning ”eller att ens avgöra vilket händelseförlopp eller vilka sexuella handlingar som enligt henne egentligen har förekommit”. Någon stödbevisning fanns inte heller i dessa delar och dessutom hade hon själv uppgett att 22-åringen avbröt sitt handlande så fort han hörde att hon sade nej. Han frikändes därför en andra gång.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
våldtäktsförsök

Dela sidan:
Skriv ut: