Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Även hovrätten dömer tidigare SD-politiker för styckmord

Nyheter
Publicerad: 2022-09-20 13:25
Foto Leif R Jansson / SCANPIX

Hovrätten fastställer tingsrättens dom där en 60-årig före detta lokalpolitiker för Sverigedemokraterna dömdes för att ha dödat sin vän och därefter styckat hans kropp. Mannens uppgifter om att det har rört sig om ett vådaskott framstår som en efterhandskonstruktion och förtar inte värdet av åklagarens bevisning. Påföljden blir fängelse i 16 år.

En septemberdag 2021 påträffades ett människohuvud i Karlbergskanalen i Stockholm vid en skräpuppsamling. Det kunde senare fastställas av huvudet tillhörde en man hemmahörandes i Nyköping. Efter några veckor upphittades ytterligare kroppsdelar av mannen.

Vid den rättsmedicinska obduktionen påträffades en kula i mannens huvud. I det slutliga dödsutlåtandet slogs fast att mannen hade avlidit till följd av skottskadan, att någon annan skjutit honom och att kroppen styckats.

Erkände att han skjutit

Misstankarna kom snart att riktas mot en 60-årig lokalpolitiker för Sverigedemokraterna. Mannen och 60-åringen lärde känna varandra i slutet av 1980-talet när de arbetade på samma häkte. De senaste tio åren har 60-åringen hjälpt mannen i hans hem med olika praktiska saker eftersom denne drabbats av utmattningssyndrom. Under somrarna brukade 60-åringen bo veckovis hos mannen i Nyköping.

Efter att polisen gjort vissa blodfynd i 60-åringens lägenhet åtalades han i Stockholms tingsrätt för mordet liksom brott mot griftefriden och grovt vapenbrott.

Hörd över åtalet vidgick 60-åringen att han hade orsakat mannens död med ett pistolskott, men invände att det hade skett av oaktsamhet. Den aktuella kvällen befann sig båda männen i 60-åringens lägenhet. Pistolen låg på vardagsrumsbordet. I samband med att 60-åringen skulle lägga undan pistolen blev han irriterad på mannen. Han måttade därför ett slag mot offrets bakhuvud med samma hand som han höll pistolen i. I samband med detta avlossades ett skott av misstag. Han ”förstod att det här inte såg bra ut” och bestämde sig därför för att göra sig av med kroppen.

Frågan om uppsåt central

Mot bakgrund av den tekniska bevisningen och 60-åringens egen utsaga var det enligt tingsrätten ställt bortom rimligt tvivel att han skjutit mannen i huvudet med en pistol vilket ledde till dennes död.

Den avgörande frågan i målet är om skottet avlossades av oaktsamhet eller med uppsåt. Domstolen konstaterade att åklagaren inte har lagt fram någon bevisning som gav stöd för att 60-åringen hade planerat att döda mannen. Något motiv hade heller inte framkommit. Det framgick dock att männen under den aktuella perioden drack mycket alkohol tillsammans och att 60-åringen kunde ha ett häftigt humör.

När det gäller 60-åringens uppgifter vid huvudförhandlingen om att pistolen avlossats av oaktsamhet framhöll tingsrätten att han lämnade den berättelsen cirka ett halvår efter att han först hördes av polis. Vid det laget hade han konfronterats med en stor mängd bevisning som talade för att han uppsåtligen skjutit sin kamrat. Domstolen satte därför mycket låg tilltro till berättelsen.

Styckade kroppen

Till detta kommer att mannen har berättat att han tidigare har provskjutit den aktuella pistolen med gott resultat. Han har också viss allmän vapenkunskap. Det var därför, ansåg tingsrätten, osannolikt att han skulle ha tagit upp pistolen med fingret vilande mot avtryckaren och därefter måttat ett slag mot mannens bakhuvud. Dessutom talade provskjutningen av pistolen för att man behövde använda betydande avtryckarkraft. Detta gav starkt stöd för att pistolen avfyrades med avsikt.

Det gick heller inte att bortse från att 60-åringen valde att inte tillkalla hjälp. I stället styckade han kroppen och gjorde sig av med delarna. Han ansågs därför ha berövat mannen livet med avsiktuppsåt.

Han dömdes även för brott mot griftefriden och grovt vapenbrott.

Fick 16 års fängelse

När det gäller straffet förekommer det både försvårande och förmildrande omständigheter. Att han berövat mannen livet med avsiktuppsåt utgör en sådan försvårande omständighet. Samtidigt har händelseförloppet varit hastigt, vilket ska beaktas i mildrande riktning. Straffvärdet för mordet ansågs motsvara fängelse i 16 år. Straffvärdet för det grova vapenbrottet uppgick till två år och för brottet mot griftefrid till ett år och sex månader. 

Det sammanlagda straffvärdet motsvarade 17 år och 6 månader. Vid straffmätningen skulle det beaktas att 60-åringens uppgifter ledde till att polisen kunde hitta mordvapnet. Påföljden bestämdes därför till fängelse i 16 år.

Svea hovrätt fastställer nu tingsrättens dom.

Hovrätten gör samma bedömning

I likhet med tingsrätten anser hovrätten att det är ställt bortom rimligt tvivel att 60-åringen uppsåtligen sköt offret i huvudet med ett pistolskott. Frågan är därmed om 60-åringens berättelse förtar värdet av åklagarens bevisning.

Det konstateras att uppgifterna om att det rört sig om ett vådaskott lämnades i ett mycket sent skede av utredningen. Utsagan innehåller dessutom en del svårförklarliga moment, såsom att 60-åringen skulle ha hållit fingret mot avtryckaren trots att han endast skulle flytta pistolen. Enligt hovrätten framstår berättelsen som en efterhandskonstruktion. 

60-åringens agerande efter händelsen talar också emot att det har varit fråga om ett misstagsskott. Vidare har det inte framkommit något som pekar på att pistolens skick vid gärningstillfället innebar att det fanns en särskild risk för vådaskott.

Sammantaget finner domstolen att 60-åringen ska dömas för mord. Även i påföljdsfrågan gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten. (Blendow Lexnova)

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: