Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Även en nationalsocialist har rätt till en lojal advokat – annars finns ingen demokrati i Sverige”

Debatt
Publicerad: 2015-09-01 07:15

DEBATT – av advokat Sargon De Basso, advokatfirman Defens

 

Tidigare i år tillfrågades jag och accepterade att företräda en kommunpolitiker i Ludvika, Pär Öberg, i ett mål i Falu tingsrätt om hets mot folkgrupp. Inför huvudförhandlingen har målet rönt stor massmedial uppmärksamhet. Detta då Öberg även sitter i riksledningen för den nationalsocialistiska organisationen SMR (Svenska Motståndsrörelsen). I vardagligt tal benämns organisationens medlemmar som nazister.

Journalister har frågat mig hur jag, med föräldrar som invandrat till Sverige, kan acceptera att företräda Öberg med hänsyn till hans ideologiska åskådning. Svaret på den frågan ligger i de grundvalar som advokatyrket vilar på och ytterst är det en fråga om demokrati.

Advokatyrket är ett gammalt yrke och i den västerländska rättskulturen finns en bred enighet om hur grunddragen bör se ut. Advokatrollen vilar på bland annat två grundvalar oberoende och lojalitet.

Med oberoende som ledstjärna för yrket så infinner sig en plikt att företräda klienten utan hänsyn till andra ovidkommande intressen. I mitt uppdrag som försvarsadvokat är därför klientens kön, hudfärg, religion eller för den delen politiska åskådning helt ovidkommande. 

Lojalitetsbegreppet innebär att jag skall eftersträva bästa möjliga resultat för klienten inom ramen för det anförtrodda uppdraget. Kort sagt. Öberg förnekar brott och jag ska verka för en frikännande dom.

Jag har under mina 15 år i branschen företrätt personer som i olika brottsutredningar, ställt mot varandra, beskrivits som de mest extrema av ytterligheter: Det är kvinnor vs. kvinnohatare, homosexuella vs. homohatare, Bandidos vs. Hells Angelsympatisörer och vänsteraktivister vs. nationalsocialister.

Alla har de en gång varit barn. Alla har de ytterligare en sak gemensamt. Den ovillkorliga rätten till ett lojalt och oberoende försvar och därigenom en rättssäker prövning av sitt åtal. Utan denna rätt finns ingen demokrati att tala om i Sverige.

Under min tid som försvarsadvokat har jag möts av brottsutredningar av skiftande effektivitet och kvalité. Men när det kommer till en uttalad nationalsocialist så finns det inte en enda beståndsdel i rättskedjan som lägger fingrarna emellan. Därför är det i dessa fall som rättssäkerheten utmanas och sätts på prov. Och behovet av en oberoende försvarsadvokat är som mest påkallad.

Jag och Öberg delar inte ideologisk värdegrund, men det är ovidkommande för mitt uppdrag. I fallet med Öberg är det två principiellt intressanta frågor som är uppe för rättens prövning. Vad gäller för beviskrav i samband med användning av sociala medier? Och om rätten finner att Öberg är den som skrivit meddelandena på Twitter. Var går den bortre gränsen för vår yttrandefrihet? Vad är tillåtet att twittra om i Sverige?

Det är således inte nationalsocialismen jag företräder, utan Öbergs ovillkorliga rätt till en rättssäker prövning av sitt åtal. För rättssäkerhet skall råda – även för Öberg – och om så himlen faller.

 

 

Sargon de Basso skriver regelbundet om advokatrollen på sin blogg.

 

 

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: