Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Automatiserade beslut ökar rättssäkerheten – men brister finns

Nyheter
Publicerad: 2020-11-19 13:31

Under 2019 fattade 13 statliga myndigheter 121 miljoner automatiserade beslut gentemot privatpersoner och företag.
Riksrevisionen slår fast att automatiseringen leder till ökat rättssäkerhet och effektivitet – men att myndigheterna brister i uppföljning och kontroll av besluten.

Riksrevisionen har tittat närmare på den stora mängd automatiserade beslut som varje år fattas av statliga myndigheter. Det kan exempelvis handla om körkortstillstånd och beslut om årlig inkomstbeskattning av privatpersoner.

Efter avslutat granskning kommer Riksrevisionen till slutsatsen är att den automatisering av beslutsprocesserna, som pågått sedan mitten av 1970-talet, visserligen lett till såväl minskade kostnader för myndigheterna som till kortare väntetider för enskilda medborgare. Dessutom anser Riksrevisionen att automatiseringen bidragit till ökad rättssäkerhet när det handlar om likabehandling och förutsebarhet. Däremot har ett antal bristen avseende säkerställande av korrektheten i de automatiserade besluten.

– Vår bedömning är att myndigheterna har lagt för stort fokus på låga kostnader och för lite på kontroll och uppföljning, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Vill se bättre uppföljning

Enligt Riksrevisionen blir innebörden av detta att myndigheterna saknar resurser och förutsättningar att upptäcka felaktiga beslut. Något som kan få stora konsekvenser och i sin tur minska tilliten till statsförvaltningen.

– Problemen beror inte på att tekniken är ny, dessa myndigheter har haft automatiserat beslutsfattande sedan 1980-talet och har etablerade arbetssätt för att styra sådana beslutsprocesser. Trots det brister arbetet med kontroll och uppföljning, säger Linda Talme, projektledare för granskningen i ett uttalande.

Riksrevisionen uppmanar därför de granskade myndigheterna att följa upp de automatiserade besluten för att vara säkra på att de är korrekta, samt förbättra arbetet med att hantera ärenden med hög risk för fusk och fel.


Dela sidan:
Skriv ut: