Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Åtta åtalas i stor momshärva – påstås undandragit hundratals miljoner

Nyheter
Publicerad: 2021-01-13 08:59
Foto: Pontus Lundahl/TT

Åtta personer åtalades under tisdagen i en stor bedrägerihärva vid Växjö tingsrätt.
Enligt åklagaren har de åtalade undandragit sammanlagt 190 miljoner kronor i skatt genom momsbedrägerier när de handlat med mobiltelefoner.

Åtalen rör grova näringspenningtvätt och grova skattebrott samt medhjälp därtill och brotten har, enligt åklagaren begåtts i samband med handel med mobiltelefoner. I syfte att slippa redovisa utgående moms har gärningsmännen använt en avancerad konstruktion av så kallad fiktiv mothandel med IP-telefoni, så kallad VOIP.

Brotten ska ha begåtts under perioden mellan april 2019 och februari förra året och den påstått undandragna skatten varierar kraftigt mellan de åtalade personerna, beroende på vilket ansvar och vilken funktion de haft i de respektive bolagen.

– Det rör sig om svårutredd brottslighet med internationella förgreningar och komplicerade strukturer för den påstådda handeln, säger vice chefsåklagare Marianne Forsström vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Huvudman

En 31-årig huvudman i målet ska varit företrädare för ett bolag som bedrivit verksamhet inom telekom och Voip, har under 2019 redovisat utgående moms om 19 miljoner kronor för lågt belopp samt ingående moms med cirka 78 miljoner kronor för högt belopp. Enligt åklagaren är detta oriktiga uppgifter som lett till fara för att skatt undandras med cirka 97 miljoner kronor och han bör därför dömas för grovt skattebrott. 

Han misstänks även för medhjälp till grovt skattebrott då han under samma år tillfört osanna fakturor till räkenskapsmaterialet från två andra i målet aktuella bolag. Summan på dessa bluffakturor uppgår till cirka 251 miljoner kronor samt 9,8 miljoner kronor. Enligt åklagaren innebär detta en fara för att skatt om 65 miljoner kronor undandras.

Samtidigt misstänks han för näringspenningtvättsbrott, grovt brott då han under samma år medverkat till åtgärder som tagits för att dölja pengar från brott eller brottslig verksamhet eller främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Detta har han gjort som bulvan för en annan icke namngiven person och låtit gett sken av att det är han som har bedrivit verksamheten i bolaget, utställt osanna faktutor och ta emot osanna fakturor och tagit in dessa osanna fakturorna i bolagets underlag för skatteredovisning. Han ska ha tagit emot, förvarat och omsatt pengar på bolagets konton om sammanlagt cirka 760 miljoner kronor.

Ytterligare en 31-åring

Ytterligare en 31-åring ska, enligt åklagaren dömas för grovt skattebrott som företrädare för ett annat telekombolag. Han ska ha lämnat oriktiga uppgifter i bolagets skattedeklarationer där han redovisat ingående moms med för högt belopp. Totalt rör det som om cirka 40 miljoner kronor som har undandragits det allmänna eller felaktigt tillgodoräknats, enligt åklagaren.

Mannen ska även dömas för näringspenningtvätt, grovt brott, då han likt den första mannen uppträtt som bulvan i det telekombolag som han står skriven som företrädare. Han ska ha ställt ut fakturor och tagit emot fakturor för en påstådd handel som han inte vet någonting om eller har kontroll över. Han har tagit in fakturorna och lagt in dessa i bokföringen samt tagit emot och förvarat och omsatt totalt 200 miljoner kronor på bolagets konton.

En dansk 60-åring

En dansk 60-åring står åtalad för grovt skattebrott i ett elektronikbolag där han lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket och redovisat en ingående moms med drygt 2,5 miljoner kronor för högt belopp. Även han åtalas för grovt näringspenningtvättsbrott då han ska dolt pengar som kommit från brottslig verksamhet samt agerat bulvan för företaget. Totalt 1 miljon kronor har han tagit emot, förvarat och omsatt.

Den 31-årige huvudmannen (som nämns ovan) åtalas även för medhjälp till grovt skattebrott då han, enligt åklagaren, medveten om att det varit fråga om ett momsbedrägeri medverkat till skattebrotten i två av bolagen genom att arrangera och styra handeln genom bolagen. Enligt åklagaren har hans åtgärder varit nödvändiga momsbedrägeriet skulle kunna genomföras.

En 35-årig kvinna

En 35-årig kvinna åtalas för grovt skattebrott som företrädare för ett telekombolag med säte i Stockholm. Hon ska ha lämnat oriktiga uppgifter i skattedeklarationerna med en ingående moms på totalt 28 miljoner kronor för högt belopp.

Hon, liksom de övriga misstänkta, åtalas även för näringspenningtvätt då hon ska ha dolt pengar som härrör från brottslig verksamhet amt att hon uppträtt som bulvan för en icke namngiven person och låtit gett sken av att hon bedriver verksamheten i bolaget. Det har tagits in blufffakturor i bolagets bokföring och hon har tagit emot, förvarat och omsatt pengar på bolagets konton om sammanlagt 130 miljoner kronor.

En 40-åring

En 40-årig man, åtalas som företrädare för ett bolag som handlat med elektronikkomponenter för tre punkter av medhjälp till grovt skattebrott. Han ska ha utfärdat eller låtit utfärda osanna fakturor till de båda 31-åringarnas bolag, den 35-åriga kvinnans bolag samt 60-åringens bolag avseende samtalstid på nätet om sammanlagt 286 miljoner kronor och därutöver upptagit moms med 71,6 miljoner kronor.

”Fakturorna är osanna eftersom de inte motsvarar någon verklig försäljning av telefontjänst”. Fakturorna var endast avsedda för att bolagen skulle kunna göra avdrag för ingående moms i sitt bolag.

Han åtalas även för näringspenningtvätt som bulvan. Han har ställt ut och tagit emot fakturor för en påstådd handel som han inte vet någonting om och inte går kontroll över samt förvarat om omsatt pengar på bolagets konton om sammanlagt 350 miljoner kronor.

Ytterligare en 60-åring

Ytterligare en 60-åring står åtalad i målet. Han åtalas för medhjälp till grovt skattebrott då han, som företrädare för ett bolag som handlar med elektronikkomponenter,  utfärdat osanna fakturor till ett av telekombolagen som i sin tur vidarefakturerat ett annat bolag. Fakturorna har avsett samtalstid på nätet som uppgått till drygt 10 miljoner kronor och därutöver moms om 2,6 miljoner kronor. Även dessa fakturor är enligt åklagaren osanna då det inte existerar någon försäljning av telefontjänst.

Även den danska 60-åringen åtalas för medhjälp till grovt skattebrott i samma bolag tillsammans med den svenska 60-åringen. De ska enligt åklagaren i samförstånd ha utfärdat osanna fakturor avseende samtalstid på nätet med sammanlagt 276 miljoner kronor. Fakturorna har därutöver upptagit moms om 69 miljoner kronor.

Enligt åklagaren var dock dessa fakturor endast avsedda för att fakturamottagarna skulle kunna göra avdrag för ingående moms.

De åtalas även för näringspenningtvätt för att de uppträtt som bulvaner åt en icke namngiven person och ställt ut osanna fakturor. De har även tagit emot pengar och omsatt dessa om åtminstone 150 miljoner kronor.

Två 35-åringar

Två 35-åringar åtalas även i målet för grovt skattebrott som företrädare för ett bolag som handlar med teleprodukter bland annat mobiltelefoner. De ska, enligt åklagaren tillsammans och i samförstånd lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket genom att redovisa ingående moms med för höga belopp totalt 191,6 miljoner kronor.  De åtalas även för näringspenningtvätt, grovt brott. Då de låtit bolaget ingå som en genomgångsled för en av andra personer i örhand arrangerad omfattande handel med mobiltelefoner.

De har även, enligt åklagaren, tagit emot instruktioner om betalningar och De har även, på instruktion från någon annan, köpt från flera leverantörer samt tagit emot instruktioner om betalningar och leveranser från flera olika utomstående personer oavsett vilken leverantör det gäller. De ska även ha tagit emot, förvarat och omsatt pengar på bolagets konton om åtminstone 800 miljoner kronor.

Åklagaren yrkar om företagsbot om 10 miljoner kronor på 35-åringarnas bolag.

Åklagare yrkar även om näringsförbud för sju av de åtta tilltalade.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
momsbedrägeri

Dela sidan:
Skriv ut: