Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Atlas Copco lägger bud på tyskt bolag om 11,7 miljarder

Nyheter
Publicerad: 2020-02-10 09:16
Atlas Copco, industriföretag inriktat på bl a Gruvindustri, kompressortekning och byggtekning. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Atlas Copco erbjuder aktieägarna i det tysknoterade bolaget Isra Vision 532,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 11,7 miljarder kronor.

Atlas Copco och det tyska noterade bolaget Isra Vision har undertecknat ett kombinationsavtal för att skapa en ny division för Isra Vision inom affärsområdet Industriteknik. Som del i överenskommelsen kommer Atlas Copco att genom ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande erbjuda 50 euro, motsvarande 532,50 kronor för samtliga utestående aktier i Isra Vision. Det framgår av ett pressmeddelande.

Atlas Copco har redan säkerställt 34,9 procent av aktierna genom bindande åtaganden med ett flertal aktieägare, inklusive aktier från Enis Ersü, VD och grundare av bolaget (24,2 procent), samt genom ett aktieöverlåtelseavtal med Kabouter Management, (6,1 procent) och med medlemmar av styrelsen (0,3 procent).

Budpremierna

Uppköpserbjudandet lanseras av Atlas Copco Germany Holding AG, ett helägt dotterbolag till Atlas Copco AB.

Budet innebär en premie om 29 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste tre månaderna fram till offentliggörandet av budet, och en premie om 43 procent jämfört med stängningskursen den 7 februari 2020.

Uppköpserbjudandet motsvarar ett företagsvärde om 11 651 miljoner kronor, inklusive 0,7 miljoner euro i nettoskuld.

Uppköpserbjudandet rekommenderas enhälligt av både företagsledningen och styrelsen Isra Vision. Atlas Copco har redan säkerställt 34.9 procent av aktierna genom bindande åtaganden.

Isra Vision är specialister inom visionsystem och har teknologier för kvalitetsinspektion av ytor samt 3D-visionsystem som används för robotautomation. De verkar inom två huvudsakliga segment, kvalitetsinspektion av ytor och industriell automation.

Isra Visions intäkter och resultat

Bolaget har en global närvaro med verksamhet på 25 platser och mer än 800 anställda.

Huvudkontoret ligger i Darmstadt, i Tyskland. 

Under verksamhetsåret 2018/19 hade bolaget intäkter på omkring 1 619 miljoner kronor och ett rörelseresultat på omkring 357 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22 procent.

ISRA VISION kommer att fortsätta sin verksamhet under samma varumärke med huvudkontor i Darmstadt och kommer att bli en ny division inom affärsområdet Industriteknik. Huvudägaren och grundaren Enis Ersü som har lett bolaget till dagens ledande globala position kommer att vara kvar som VD och arbeta med integrationen.

Föremål för godkännande

Acceptfristen förväntas inledas efter att tillstånd erhållits från tyska federala finansinspektionen (BaFin).

Förvärvet finansieras helt med likvida medel anslagna för förvärvet.

Uppköpserbjudandet är föremål för, inter alia, godkännande från konkurrensmyndigheter och Kommittéen för Utländska Investeringar i de Förenta Staterna (the Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS).


Dela sidan:
Skriv ut: