Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Återfallsförbrytare slipper utvisning – saknas tillräckliga skäl

Nyheter
Publicerad: 2023-02-28 09:35
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

En man som döms för stöld och inbrottsstöld ska inte utvisas – trots att han förekommer under 24 avsnitt i belastningsregistret och upprepade gånger dömts för likartad brottslighet.
Såväl tingsrätten som hovrätten anser att det saknas tillräckliga skäl för utvisning då mannen bott länge i Sverige, har hela sin familj här och saknar anknytning till forna Jugoslavien.

Den 41-årige mannen dömdes i tingsrätten för stöld och inbrottsstöld till 1 år och 3 månaders fängelse.

Åklagaren hade yrkat att 41-åringen skulle utvisas, men tingsrätten beslutade att yrkandet skulle avslås.

Förekommer under 24 avsnitt

41-åringen kom till Sverige 1993 från forna Jugoslavien och fick, tillsammans med sin familj, permanent uppehållstillstånd 1994. Han har tre barn, varav två minderåriga, och har del i vårdnaden av ett av de minderåriga barnen.

41-åringen förekommer under 24 avsnitt i belastningsregistret och har sedan 2004 vid upprepade tillfällen återfallit i stöld, grov stöld och även rån. Sammantaget har han avtjänat ”en mycket lång tid i fängelse”.

Utvisas inte

Tingsrätten konstaterade att 41-åringen, mot bakgrund av att han vistats lagligt i Sverige i mer än fem år och har en ställning som varaktigt bosatt, endast får utvisas om han utgör ett reellt och tillräckligt allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet.

Även om brotten han begått ansågs vara av allvarligt slag konstaterade tingsrätten att hänsyn måste tas till tiden han vistats här, hur familjemedlemmarna påverkas av en utvisning samt hans band till Sverige. Då 41-åringen bott i Sverige sedan han var 11, har hela sin familj här och saknar band till forna Jugoslavien ansåg tingsrätten, vid en helhetsbedömning där även barnperspektivet beaktades, att han inte skulle utvisas.

Hovrätten delar slutsatsen fullt ut

Åklagaren beslutet i utvisningsdelen till hovrätten – som nu går på underinstansens linje.

I den korta domen skriver hovrätten att man ”fullt ut” delar tingsrättens bedömningar och ansluter sig alltså till slutsatsen att det inte finns tillräckliga skäl för utvisning.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
hovrättenutvisning

Dela sidan:
Skriv ut: