Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Aros Kapitals pandemiursäkt för avbokning av Åre-resa godkänns inte

Nyheter
Publicerad: 2021-05-05 07:54
Daniel är VD och en av de som grundade Aros Kapital 2004.

Aros Kapital som bokade skidaktiviteter i Åre förra våren avbokade på grund av pandemin innan allmänna rekommendationer hade utlysts. Tingsrätten anser att även om det med hänsyn till den rådande osäkerheten går att förstå åtgärden ska inte risken läggas på arrangören.

Explore Åre är ett bolag som erbjuder aktiviteter och upplevelser i Åre. Den 23 januari 2020 beställde Aros Kapital en upplevelseaktivitet benämnd Crazy Wintergames av Explore Åre. Aktiviteten bokades till den 25 april 2020. Avtalat pris för tjänsten var 24 075 kronor inklusive mervärdesskatt. Den 17 mars 2020 avbokade Aros Kapital aktiviteten med hänvisning till den pågående pandemin.

Explore Åre vill nu ha betalt enligt avtalet men Aros Kapital anser sig ha rätt att slippa betala på grund av pandemin. Explore Åre lutar sig mot avbokningsreglerna av vilka följer att om köparen avbokar senare än 60 dagar innan inbokat datum ska full betalning erläggas.

Betalningsskyldigheten

Aktiviteten var alltså inbokad till den 25 april 2020. Parterna avtalade om ett fast pris om 24 075 kronor. Aros Kapital avbokade tjänsten den 17 mars 2020, det vill säga 39 dagar innan tjänsten skulle tillhandahållas.

Aros Kapital menar att man ska befrias från betalningsskyldighet eftersom pandemin Covid-19 var rådande vid avbokningen och utgjorde force majeure-omständigheter. Aros Kapital uppger att betalningsskyldigheten ska jämkas till noll eftersom avtalsvillkoret om full debitering av kontraktssumman är oskäligt med hänsyn till senare inträffade förhållanden orsakade av pandemin covid-19.

Göteborgs tingsrätt konstaterar inledningsvis att ”den pandemi som utan tvekan orsakade att aktiviteten avbokades är inte i sig själv en omständighet som gör att Aros Kapital ska befrias från betalningsskyldighet på det sätt som bolaget gjort gällande”.

Avbokningen gjordes innan allmänna rekommendationer

Frågan är då om det finns skäl att jämka Aros Kapitals betalningsskyldighet till noll. Avbokningsregleringen som målet gäller framstår, enligt rätten, som adekvat för ett företag som livnär sig på att arrangera evenemang. Det finns inget oskäligt i villkoret som sådant. Avbokningen gjordes på Aros Kapitals initiativ innan några allmänna rekommendationer hade utlysts av Folkhälsomyndigheten.

Tingsrätten skriver: ”Även om det med hänsyn till den rådande osäkerheten går att förstå att Aros Kapital valde att avboka evenemanget framstår det inte som rimligt att risken för avbokningen läggs på Explore Åre, vilket blir effekten om Aros Kapital får framgång med sin invändning om jämkning till noll”. 

En bindande utfästelse

Att det senare kom allmänna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som var i linje med det som Aros Kapital befarade vid avbokningen föranleder ingen annan bedömning. Det gör inte heller några andra senare inträffade omständigheter. Sammantaget anser tingsrätten att avtalsvillkoret avseende avbokning inte är oskäligt på ett sätt som bör föranleda jämkning.

Explore Åre hade i ett mail gått med på att endast fakturera hälften av det begärda beloppet. Arrangören ser detta endast som ett erbjudande medan rätten anser det vara en bindande utfästelse om ett efterge hälften av fordran. Därför behöver Aros Kapital bara betala 12 038 kronor. (Blendow Lexnova)

Aros Kapital

Aros Kapital till ett finansbolag med fokus på lån, krediter och leasing för små och medelstora företag i Norden och sedan 2020 även i Storbritannien.

Bolagets omsättning 2020 var 255 miljoner kronor.

Bolagets ägare är CusCus AB, Mellbygård Intressenter AB, Daniel Güner Holding AB, M&M trollet AB, Investment AB Klöverön, EQ Care AB samt anställda i bolaget.


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se