Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Arla döms att betala avgift för otillåtet samarbete

Nyheter
Publicerad: 2021-10-12 07:34

Patent- och marknadsdomstolen har i en dom slagit fast att Arla Foods ska betala 1,13 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för att ha gjort sig skyldigt till otillåtet samarbete inför en upphandling.

Arla Foods döms av Patent- och marknadsdomstolen att betala konkurrensskadeavgift om 1,13 miljoner kronor för att ha gjort sig skyldigt till otillåtet samarbete inför en upphandling. Att Arla Foods under utredningen har samarbetat med Konkurrensverket innebär inte att företaget helt ska slippa betala avgift. Det framgår av ett pressmeddelande från Konkurrensverket.

Tips till myndigheten

Det var inför en mejeriupphandling i slutet av 2016 som Arla Foods utbytte strategisk information om bland annat priser med ett konkurrerande företag. Ramavtalsupphandlingen av mejerivaror, som samordnades av Norrtälje kommun, omfattade flera kommuner och kommunala bolag.

Konkurrensverket inledde en utredning, efter tips från den upphandlande myndigheten. I samband med utredningen ålades Arla Foods att komma in med uppgifter om den aktuella upphandlingen.

Konkurrensverket uppger att ett företag som utreds för en misstänkt överträdelse och som samarbetar med myndigheten under utredningen kan i vissa fall få betala en lägre avgift.

I detta fall lämnade Arla information om överträdelsen, men först efter det att Konkurrensverket hade ålagt företaget att komma in med uppgifter.

Lämnade inte frivilligt ut information

Domstolen har nu slagit fast att Arla inte självmant eller frivilligt lämnade informationen, eftersom Arla med anledning av åläggandet var tvingat att ge in den till Konkurrensverket. Det medför att företaget inte kan beviljas eftergift, eftersom det skulle strida mot lagstiftarens och eftergiftssystemets intentioner att bevilja eftergift i en sådan situation.

– Eftergiftsprogrammet är ett viktigt inslag i vår tillsynsverksamhet och vi är nöjda att domstolen delar vår bedömning att företag frivilligt måste lämna information om de ska slippa att betala konkurrensskadeavgift. Att konkurrenter utbyter information inför en upphandling är förbjudet och därför döms Arla nu att betala för en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket uppger att myndigheten har reducerat yrkandet om onkurrensskadeavgift med halva beloppet då Arla Foods på ett aktivt sätt har bidragit till utredningen. Företaget döms av domstolen att betala 1 130 000 kronor i konkurrensskadeavgift. 


Dela sidan:
Skriv ut: