Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Arbetsmiljöproblem vid tingsrätt – myndighet överväger föreläggande

Nyheter
Publicerad: 2021-10-06 11:06

Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande mot Värmlands tingsrätt.
Detta sedan myndighetens granskning visat på flertalet arbetsmiljörelaterade problem vid tingsrätten.
Nu har tingsrätten en knapp månad på sig att inkomma med synpunkter på de krav Arbetsmiljöverket överväger att ställa på domstolen.

Den första september genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av arbetsmiljön vid Värmlands tingsrätt. Nu, drygt en månad senare, står det klart att myndigheten överväger att besluta om ett föreläggande mot tingsrätten.

Vid granskningen har det bland annat framkommit att flertalet domare slutat det senaste året och att domstolen därför tvingats vidta en rad kortsiktiga lösningar för att bemanna upp i syfte att klara av den stora måltillströmningen.

Vidare har framkommit att flertalet anställda, i en medarbetarundersökning, uppgett att de utsatts för kränkande särbehandling.
Arbetsmiljöverket kan också konstatera att en psykosocial skyddsrond genomfördes i våras, men att enbart 7 av 55 anställda valde att svara på undersökningen som ingick i ronden.
Enligt skyddsombuden var en trolig orsak till den låga svarsfrekvensen att det inte gick att svara anonymt på undersökningen.

Tingsrätten har känt till problematiken

Granskningen av tingsrätten ger också vid handen att flertalet anställda ”känt sig motarbetade av ledningen på ett eller annat sätt” samt att ”det kan finnas bristande kunskaper” hos tingsrättens chefer när det gäller att förebygga och hantera kränkande särbehandling.

Arbetsmiljöverket konstaterar dessutom att tingsrätten varit medveten om problematiken kring kränkande särbehandling under en längre tid, men att man inte kommit till rätta med detta. Därför rekommenderas domstolen att ta hjälp av företagshälsovård eller liknande.

Ska inkomma med synpunkter

Enligt Arbetsmiljöverket riskerar de identifierade bristerna i arbetsmiljön på tingsrätten leda till att anställda blir sjuka eller skadar sig. Mot bakgrund av detta överväger myndigheten att kräva att tingsrätten måste genomföra ett antal åtgärder innan slutet av februari nästa år. Kraven kan också komma att förenas med ett vitesbelopp.

Tingsrätten har nu fram till den 22 oktober på sig att inkomma med synpunkter på Arbetsmiljöverkets krav och de tidpunkter när dessa i sådant fall ska vara uppfyllda.


Dela sidan:
Skriv ut: