Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kontroller mot arbetslivskriminalitet ska utökas

Nyheter
Publicerad: 2021-01-12 08:09
Eva Nordmark

Regeringen ger åtta myndigheter ett uppdrag inom arbetet mot kriminalitet i arbetslivet. I uppdraget ingår bland annat att öka antalet myndighetsgemensamma kontroller och stärka allmänhetens kunskap och förändra attityder mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

– Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig konkurrensfördelar genom att försumma de anställdas rätt till en trygg arbetsmiljö, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Redan i december 2017 fick Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket i uppdrag att under 2018–2020 utveckla metoderna för myndighetsgemensam kontroll.

Samarbetet har gett goda resultat

Enligt Arbetsmarknadsdepartementet har det myndighetsgemensamma arbetet gett goda resultat. Över 2000 kontroller genomfördes under 2019. Drygt en av tio kontrollerade företag tvingades att stänga hela eller delar av sin verksamhet på grund av de brister som hittats.

Totalt identifierades förseelser som kan leda till kontroll- och sanktionsavgifter på över 10 miljoner kronor. Under perioden 1 januari – 30 november 2020 har över 1000 kontroller genomförts.

Nu meddelar Regeringen att samarbetet mellan myndigheterna är viktigt och måste fortsätta att utvecklas. Regeringen kommer därför att besluta om ett nytt regeringsuppdrag till de åtta myndigheterna.

Under 2021 ska myndigheterna samverka kring fortsatt utveckling av metoder och genomförandet av myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Arbetet ska bedrivas med särskilt fokus på att skapa förutsättningar för varaktig samverkan.

Nya uppdraget från Regeringen

I uppdraget ingår att utifrån respektive myndighets uppgift:

– Delta i myndighetsgemensamma kontroller utifrån respektive myndighets uppgift och i enlighet med utvecklade metoder med utgångspunkten att arbetet ska intensifieras och att antalet kontroller ska öka under 2021. 

– Ta fram indikatorer för uppföljning av den myndighetsgemensamma kontrollverksamheten och dess resultat. 

– Genomföra förebyggande informationsinsatser med fokus på att stärka allmänhetens kunskap och förändra attityder.

– Föreslå hur en varaktig myndighetssamverkan kring kontrollverksamhet mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet kan organiseras, bland annat hur samråd med arbetsmarknadens parter kan utvecklas och organiseras.


Dela sidan:
Skriv ut: