Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Anonyma kontantkort förbjuds när ny lag träder ikraft

Nyheter
Publicerad: 2022-07-28 09:15
Foto: Isabell Höjman / TT

Från den 1 augusti förbjuds oregistrerade kontantkort.
Detta i syfte att underlätta för de brottsbekämpande myndigheterna.

Bakgrunden till lagändringen är, enligt regeringen, att oregistrerade och anonyma kontantkort är populärt bland kriminella och ofta används i samband med brottslig verksamhet – vilket i sin tur försvårar de brottsbekämpande myndigheternas arbete.

Den nya lagstiftningen som träder ikraft nästa vecka innebär att den som tillhandahåller en förbetald tjänst ska registrera uppgifter om abonnenten och kontrollera abonnentens identitet innan tjänsten börjar användas. Det handlar bland annat om namn, personnummer samt postadress.

Advokatsamfundet kritiskt

En lagändring av det här slaget har fått viss kritik från bland annat Advokatsamfundet. I ett remissvar till den promemoria som delvis ligger till grund för lagförslaget beskrev samfundet det som ”osannolikt att kriminella, efter ett krav på registrering, kommer att fortsätta kommunicera med hjälp av kontantkort ” och att en lagändring därför i realiteten inte skulle innebära ett effektivt hjälpmedel för de brottsbekämpande myndigheterna. Samtidigt ansåg Advokatsamfundet att registrering av kontantkort ”i och för sig skulle kunna innebära ett försvårande för de kriminella”.

Regeringen har dock ansett att de brottsbekämpande myndigheternas behov och nytta väger tyngre än de intressen som talar mot en sådan skyldighet.


Dela sidan:
Skriv ut: