Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Anmälde inte allvarlig vattenskada – förlorar hyreskontrakt

Nyheter
Publicerad: 2023-03-02 11:49
Foto: Jonas Ekströmer / TT

Hovrätten bedömer i likhet med hyresnämnden att en hyresgäst, som orsakat att allvarlig vattenskada i ett kök efter installation av en speciell koppling, åsidosatt sina hyresrättsliga skyldigheter genom att medvetet underlåta att anmäla läckaget till hyresvärden.

Målet handlar om en 68-årig man som sedan 1994 hyrde en lägenhet i centrala Stockholm. Tvisten hänsköts till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm efter att hyresvärden sade upp hyresavtalet mellan parterna till upphörande den 31 januari 2020.

Hyresvärden yrkade att avtalet inte skulle förlängas efter nämnda dag och att mannen skulle åläggas att avflytta från lägenheten. Som grund anfördes bland annat att mannen åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i sådan allvarlig grad att avtalet inte skäligen kunde förlängas. 

68-åringen bestred hyresvärdens talan.  

Vattenskada i köket

Nämnden noterade att det var ostridigt att en vattenskada orsakats i lägenhetens kök. Enligt hyresgästens uppgifter fanns det inte några tecken på läckage. Det framgick i ärendet att det under diskbänken i lägenheten installerades en speciell koppling som enligt hyresgästens uppgifter installerades av en montör. Enligt en ingiven fuktrapport var skadeorsaken läckage från den aktuella kopplingen. 

Två vittnen lämnade uppgifter om att de i samband med ett besök till lägenheten såg att det droppade från kopplingen och att vatten fångades upp i överfulla burkar. Mot bakgrund av vittnesuppgifterna bedömde nämnden att hyresgästen måste ha varit medveten om läckaget, varför hyresvärdens talan bifölls. 

68-åringen överklagade till Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle avslå hyresvärdens talan i nämnden.

Var medveten om läckaget

Hovrätten gör ingen annan bedömning än nämnden när det gäller frågan om att det har varit vattenläckage i mannens lägenhet som orsakat avsevärd skada, att det droppat vatten i anslutning till platsen för skadan samt att det under läckaget funnits överfulla behållare som samlat upp vatten.

Det är således utrett att hyresgästen har varit medveten om läckaget. Oaktat orsaken till detta har det därmed ålegat honom att snarast anmäla läckaget till hyresvärden. Det har han inte gjort. Hans underlåtenhet i detta hänseende har orsakat en avsevärd skada. Redan mot bakgrund av dessa skäl instämmer hovrätten i den slutsats som hyresnämnden gjort.  

Sammantaget har mannen därigenom åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas. Överklagandet ska därför avslås. (Blendow Lexnova)

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: