Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Änkemördares positiva urinprov stoppar tidsbestämning

Nyheter
Publicerad: 2022-11-14 11:47
Örebro tingsrätt. Foto: Kicki Nilsson / TT

Örebro tingsrätt avslår en livstidsdömd änkemördares ansökan om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt.
Strax före Rättsmedicinalverkets riskbedömning lämnade mannen, som haft missbruksproblem, nämligen tre positiva urinprov på amfetamin – och osäkerheten kring hur han fått i sig amfetaminet gör att det måste anses föreligga en konkret och beaktansvärd risk för återfall i brott.

Mannen är dömd till livstids fängelse för att natten till den 13 februari 2007 mördat en 80-årig änka i Motala. Mordet hade begåtts genom en kombination av strypande och kvävande våld och dessförinnan kraftigt våld med tillhygge mot ansiktet.

I samband med mordet rånade han också kvinnan på hennes plånbok.

Mannen har tidigare ansökt om omvandling av sitt livstidsstraff – men då fått avslag med hänvisning till återfallsrisken.

Tre positiva urinprov

Nu har Örebro prövat ännu en ansökan om tidsbestämning och även denna gång avslås den.

Rättsmedicinalverket har i sin riskbedömning konstaterat att mannen inte visat tecken till våldsamhet under sin verkställighet, men att verkställigheten varit problematisk då han länge medicinerats med höga doser centralstimulerande farmaka, lämnat flera positiva urinprov och återkommande hamnat i situationer där han blivit hotad av andra intagna. Situationen har dock stabiliserats de senaste åren och han har, förutom att klara av tiden i fängelse på ett bättre sätt, även stärkt sitt sociala nätverk och skapat sig en ”relativt realistisk” framtidsplan.

Precis innan Rättsmedicinalverket skulle påbörja sin riskutredning kom mannen dock att lämna tre positiva urinprov på amfetamin. Två av dessa gjordes dock på mannens uppmaning och han har själv hävdat att någon har drogat honom. Enligt RMV går det inte att dra några säkra slutsatser, men det faktum att han själv bett att få sättas in på ett läkemedel innehållande amfetamin kort före det första positiva provet talar för ett återfall i missbruk. RMV skriver i sitt yttrande att han skulle vara ”nära” att bedömas ha låg risk om det stod klart att han hade blivit drogad. Skulle han istället ha återfallit i missbruk skulle detta istället ”radera bedömningen om hans positiva utveckling”. Sammantaget bedömdes han därför ha medelhögrisk för återfall i brottslighet.

Hävdar att han är drogfri

Mannen själv uppgav vid tingsrätten att han inte efterfrågat någon medicin med amfetamin och påstod att RMV gjort sig skyldiga till en felskrivning. Han uppgav att han aldrig skulle ta narkotika självmant då detta inte skulle accepteras av hans familj samt att han kämpat hårt för att bli av med sitt sug under åren på anstalt. Han pekade också på att han ordnat för sig inför ett framtida frisläppande.

Mannen hade också kallat sin tidigare övervakare att vittna vid tingsrätten. Övervakaren uppgav, bland annat, att det enligt hans mening var ”konstigt” att mannen skulle riskera allt genom att bruka narkotika då han arbetat hårt för att få straffet tidsbestämt.

Absolut hinder mot tidsbestämning

Örebro tingsrätt konstaterar nu att det visserligen inte är utrett på vilket sätt mannen fått i sig narkotikan, men att osäkerheten kring detta gör att det måste anses föreligga en konkret och beaktansvärd risk för återfall i brott. Detta särskilt med hänsyn till att missbruk var en av de bidragande faktorerna till att han begick det brott han är dömd för.

Det finns därför ett absolut hinder mot att tidsbestämma livstidsstraffet – och hans ansökan avslås därför.


Dela sidan:
Skriv ut: