Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ändringar i tystnadsplikten ska förhindra illegal handel via post

Nyheter
Publicerad: 2022-05-31 13:39

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet rörande åtgärder för att förhindra illegal handel via post, i syfte att begränsa tillgången till narkotika i samhället och bekämpa kriminalitet och den organiserade brottsligheten.

I lagrådsremissen som regeringen nu lämnar till Lagrådet föreslås ändringar i tystnadsplikten i syfte att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post. Den som arbetar i postverksamhet ges möjlighet att på eget initiativ bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter som gäller misstanke om brott till en brottsbekämpande myndighet, om fängelse är föreskrivet för brottet.

Möjligheten för brottsbekämpande myndigheter att begära ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten utökas till att omfatta brott för vilka det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer och brottslig verksamhet som innefattar ett sådant brott. Post- och telestyrelsen ges större möjligheter att lämna uppgifter om misstänkta brott till brottsbekämpande myndigheter.

Omfattar alla befordringsföretag

Tystnadsplikten ska även omfatta uppgifter som gäller att undersöka, öppna, granska eller hålla kvar försändelser enligt lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Tystnadsplikten för uppgifter om viss kontroll av försändelser föreslås omfatta verksamheten hos alla befordringsföretag, det vill säga även företag som endast befordrar paket.

– Vi ska vända på varje sten för att bekämpa kriminalitet och begränsa handeln av illegala varor. Då behöver postanställda kunna lämna uppgifter till exempelvis Polismyndigheten. Om brev misstänks innehålla illegala varor så behöver polisen får reda på det. Med en justering av tystnadsplikten kan den illegala handeln begränsas, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Innehåller narkotika

Polismyndigheten uppskattar att upp till en miljon försändelser som skickas inom Sverige varje år innehåller narkotika. Även bland annat illegala vapen, explosiva varor och förfalskade läkemedel skickas med post.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2023.


Dela sidan:
Skriv ut: