Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Anders Eka: Så ska domstolarnas oberoende stärkas

Nyheter
Publicerad: 2023-03-17 12:07
Justitierådet Anders Eka är chef för Högsta domstolen. Foto: Anders Wiklund/TT

Regeringens möjlighet att styra och påverka domstolarna ska minska genom grundlagsändringar och ändringar i vanlig lag.
Det föreslår den parlamentariska kommittén som i tre år sett över formerna för ändring av grundlag och utrett åtgärder för att stärka domstolarnas oberoende.

Högsta domstolens ordförande, Anders Eka, har i tre år lett en parlamentarisk kommitté som haft till uppgift att se över formerna för ändring av grundlag – och utreda åtgärder för att stärka domstolarnas och domarnas oberoende.

Idag presenterades utredningen för justitieminister Gunnar Strömmer (M) och för media på regeringskansliet.

På pressträffen uppgav Anders Eka att kommittén föreslår att det fortsatt ska krävas två beslut för att ändra grundlagar samt att det måste vara ett ligga ett val däremellan. Kommittén föreslår dock att det, till skillnad från idag, vid det första beslutet ska krävas att hälften av riksdagsledamöterna röstar för och minst två tredjedelar av riksdagsledamöterna vid det andra röstningstillfället.

Kommittén föreslår också att lagrådet ska involveras ytterligare när det gäller ändringar av grundlagarna.

Mindre makt för regeringen

När det gäller frågor om domstolarnas och domarnas oberoende föreslår kommittén att vikten av oberoende domstolar ska förtydligas i inledningen av regeringsformen.

Kommittén föreslår också att man ska reglera antalet domare i de båda högsta domstolarna, HD och HFD, i ett spann mellan 12-20 ledamöter. Dessutom föreslås att det inte ska kunna utnämnas nya domare i de båda högsta domstolarna utan att domstolarna själva har begärt detta. Kommittén vill också att det i lag ska regleras att justitieråden är skyldiga att avgå i pension vid 69-års ålder – och att det ska införas ett förbud mot att sänka pensionsåldern för redan utsedda justitieråd.

Kommittén vill också flytta tillsynen av den dömande verksamheten från organ som lyder under regeringen, exempelvis Justitiekanslern, till organ som istället lyder under riksdagen. Det föreslås också att det ska inrättas en ansvarsnämnd för domstolarna. Idag ligger sådana frågor på Statens ansvarsnämnd, där regeringen delvis har möjlighet att påverka vilka som ska sitta med.

Kommittén vill också ge HD och HFD större möjligheter att döma tillsammans i mål där detta anses lämpligt.

”Ett styrketecken”

Under pressträffen underströk Anders Eka att den parlamentariska kommittén är enig.

– Man kan se det som ett styrketecken.

Eftersom det rör sig om grundlagsändringar är tanken att de förändringar som föreslås i betänkandet ska träda ikraft i april 2027.


Dela sidan:
Skriv ut: