Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ambassadanställd har rätt att avstå från svenskt barnbidrag

Nyheter
Publicerad: 2021-09-13 13:36
Foto: Gorm Kallestad / TT

En kvinna som är gift med en utländsk ambassadanställd får avsäga sig rätten till barnbidrag.
Detta då utbetalat barnbidrag skulle innebära en stor ekonomisk förlust för familjen.
Det slår kammarrätten fast i ett färskt avgörande.

Försäkringskassan beslutade att en kvinna skulle få barnbidrag och flerbarnstillägg för sina två barn från och med februari 2017. Kvinnan ville dock inte ha något barnbidrag eftersom detta skulle vara ekonomiskt ofördelaktigt för henne och hennes familj. Detta då hennes make arbetar i Sverige för en annan
EU-medlemsstats ambassad och får, som en del av sin lön, olika bidrag och
ersättningar till deras barn – vilket blir en betydligt högre summa än det svenska barnbidraget.

För att maken ska få bidragen utbetalda krävds dock att kvinnan inte får några som helst bidrag från den stat som de bor i, i detta fall Sverige. Försäkringskassans beslut innebar alltså att familjen skulle gå miste om en ansenlig summa pengar. Dessutom skulle familjen bli tvungna att betala tillbaka flera hundra tusen kronor till makens arbetsgivare eftersom Försäkringskassan betalat ut barnbidraget retroaktivt från och med augusti 2015.

Kvinnan yrkade därför att förvaltningsrätten skulle ge henne rätt att avstå från barnbidraget.

Förvaltningsrätten gick på myndighetens linje

Förvaltningsrätten slog dock fast att socialförsäkringsbalken inte ger någon möjlighet att avsäga sig bidraget samt att frågan inte behandlats i något av förarbetena till lagen. Därför gjorde domstolen bedömningen att det saknades möjlighet att avsäga sig bidraget – och Försäkringskassan ansågs ha fattat ett korrekt beslut.

Kvinnan kom dock att överklaga förvaltningsrättens beslut, till kammarrätten, som nu ger henne rätt.

Får avsäga sig bidraget

Kammarrätten konstaterar att socialförsäkringsförmåner som beviljas av Försäkringskassan i regel initieras av den enskilde själv, vilket medför ”att det knappast finns något behov av särskilda bestämmelser som slår fast att man kan avstå från en viss förmån”.

Att det inte framgår av lagtexten att man kan avsäga sig rätten till ett barnbidrag kan enligt kammarrätten därför inte i sig innebära att man som enskild måste ta emot ett bidrag som man inte ansökt om – och inte vill ha. När den enskilde, som i detta fall, dessutom gör en ekonomisk förlust om denne tar emot förmånen talar även så kallade billighetsskäl ”starkt” för att man ska kunna avsäga sig förmånen.

I detta fall har kvinnan redan sedan det första beslutet om att betala ut barnbidrag förklarat sig ovillig att ta emot det och konsekvent stått fast vid detta. Mot bakgrund av detta och i brist på motstående intresse ska beslutet om barnbidraget upphävas – och kvinnan får därmed rätt att avsäga sig bidraget.


Dela sidan:
Skriv ut: