Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Amasten lämnar bud på SSM – SBB accepterar budet

Nyheter
Publicerad: 2020-10-14 08:37
Jan-Erik Höjvall vd för Amasten och Ilija Batljan vd för SBB som deltar i nyemissionen.

Amasten Fastighets AB lämnar ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i SSM. Budet motsvarar 400 miljoner kronor.

Amasten Fastighets AB lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB att förvärva samtliga aktier i SSM med vederlag i nyemitterade stamaktier i Amasten. Det framgår av ett pressmeddelande under onsdagsmorgonen.

Amasten äger för närvarande cirka 29,6 procent av aktierna och rösterna i SSM.

SSM:s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm medan Amastens stamaktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. 

Erbjudandet

Aktieägare i SSM erbjuds 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig aktie i SSM, vilket motsvarar 6 nya stamaktier i Amasten för 5 befintliga aktier i SSM.

Erbjudandet värderar varje aktie i SSM till 9,65 kronor baserat på stängningskursen för Amastens stamaktie på Nasdaq First North Premier den 13 oktober 2020 och till 9,76 kronor baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Amastens stamaktie på Nasdaq First North Premier under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 13 oktober 2020.

Erbjudandet värderar samtliga 58 878 813 aktier i SSM till cirka 568 miljoner kronor baserat på stängningskursen för Amastens stamaktie på Nasdaq First North Premier den 13 oktober 2020. Exklusive Amastens nuvarande innehav om 17 400 000 aktier uppgår budvärdet alltså till cirka 400 miljoner kronor.

Premier

Erbjudandet innebär en premie om 8,9 procent jämfört med stängningskursen om 8,86 kronor för SSM:s aktie på Nasdaq Stockholm den 13 oktober 2020 och
19,2 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 8,10 kronor för SSM:s aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 13 oktober 2020.

Erbjudandet, motsvarande en värdering om 9,76 kronor per aktie i SSM baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Amastens stamaktie på Nasdaq First North Premier under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 13 oktober 2020, innebär en premie om 10,1 procent jämfört med stängningskursen om 8,86 kronor för SSM:s aktie på Nasdaq Stockholm den 13 oktober 2020 och 20,5 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 8,10 kronor för SSM:s aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 13 oktober 2020.

Storägare accepterar erbjudandet

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Gösta Welandson med bolag, som tillsammans kontrollerar cirka 45,4 procent av aktierna och rösterna i SSM, har lämnat oåterkalliga åtaganden att acceptera erbjudandet.

Länsförsäkringar Fondförvaltning, som kontrollerar cirka 9,8 procent av aktierna och rösterna i SSM, har uttalat sig positiv till erbjudandet, men har inte genom avtal eller på annat sätt förbundit sig att acceptera erbjudandet.

Erbjudandet är inte villkorat av någon anslutningsgrad.

Samgående mellan bolagen

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 9 november 2020 och avslutas omkring den 7 december 2020.

– Ett samgående med SSM innebär att Amastens tillväxtprofil stärks ytterligare. Att med kassaflöden från Amastens befintliga fastighetsbestånd kunna delfinansiera nyproduktion av kostnadseffektiva och högkvalitativa Riki-hus med kort byggnationstid skapar en spännande framtid och en god affär för aktieägare och intressenter. Vi bedömer att cirka 2 000 hyresrätter kan utvecklas från SSM:s projektportfölj för egen långsiktig förvaltning, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Jan-Erik Höjvall fortsätter:

– Erbjudandets utformning med vederlag i Amasten-aktier innebär en möjlighet för aktieägarna i SSM att behålla sin exponering mot bostäder, dra nytta av de synergier som skapas och framförallt ta del av de projektvärden som realiseras genom en starkare finansiell ställning. Därutöver får aktieägarna i SSM en mer likvid aktie.

Rådgivare

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. 

Amasten har anlitat ABG Sundal Collier och Swedbank som finansiella rådgivare och Vinge som legal rådgivare i samband med Erbjudandet. 


Dela sidan:
Skriv ut: