Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Amasten bröt mot Takeover-reglerna – tvingas betala miljonavgift

Nyheter
Publicerad: 2021-07-08 13:00
Mikael Rånes vd på Amasten sedan 2020

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd beslutar att fastighetsbolaget Amasten ska betala en avgift om 1 miljon kronor efter att bolaget brutit mot Takeover-reglerna.

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har idag meddelat Amasten en avgift om 1 miljon kronor efter att ha funnit att bolaget brutit mot Takeover-reglerna och regelverket vid Nasdaq First North Growth Market.

Offentliggörande av förvärv

Händelserna rör det sätt på vilket bolaget offentliggjorde ett offentligt uppköpserbjudande till övriga aktieägare i SSM Holding i oktober 2020.

Erbjudandet offentliggjordes via pressmeddelande som innehöll en hyperlänk till bolagets hemsida där budpressmeddelandet i sin helhet var publicerat, vilket disciplinnämnden funnit var bristfälligt.

Inte skadat marknaden allvarligt

I ljuset av att Amastens överträdelse av Takeover-reglerna inte kan antas ha inneburit någon allvarlig skada för marknaden samt att Amasten samma dag offentliggjorde ett korrekt utformat pressmeddelande, bestämmer disciplinnämnden avgiften till 1 miljon kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: