Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Altor och Stena Adactum lämnar bud på Gunnebo

Nyheter
Publicerad: 2020-09-28 08:23
Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Altor Fund Manager och Stena Adactum offentliggör ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Gunnebo för 25 kronor per aktie, motsvarande cirka 1 769 miljoner kronor.

Altor Fund Manager och Stena Adactum lämnar via bolagetGB HoldCoett bud om25 kronor kontant per aktie i Gunnebo. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 1 769 miljoner kronor.

Premie 33 procent

Priset som erbjuds för aktierna innebär en premie om 33 procent i förhållande till stängningskursen för aktierna den 25 september 2020, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet.

Det innebär även en premie om 32 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktierna under de 10 senaste handelsdagarna som avslutades den 25 september 2020, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet och en premie om 31 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktierna under de 90 senaste handelsdagarna som avslutades den 25 september 2020, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet.

Kommer ej höja budet

Vidare uppger GB HoldCo att bolaget inte kommeratt höja vederlaget om 25 kronor i erbjudandet. 

Styrelsen för Gunnebo rekommenderar enhälligt Gunnebos aktieägare att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen stöds av en fairness opinion från SEB.

Vätterledens Invest Aktiebolag, VIAB, med närstående och If Skadeförsäkring, med sammanlagt cirka 30 procent av aktierna och rösterna i Gunnebo, har åtagit sig att acceptera erbjudandet på vissa villkor. Tillsammans med de aktier som redan innehas av Stena Adactum, cirka 26 procent, har GB HoldCo erhållit åtaganden avseende cirka 56 procent av aktierna och rösterna i Gunnebo.

Acceptfristen för erbjudandet beräknas starta den 1 oktober 2020 och avslutas den 12 november 2020.

Finansiering och rådgivare

Vederlaget som betalas i samband med erbjudandet finansieras i sin helhet genom en kombination av medel som är tillgängliga för GB HoldCo i enlighet med ett så kallat equity commitment från Altor Fund V och finansiering enligt avtal som arrangerats av Nordea, med sedvanliga villkor för finansiering av offentliga uppköpserbjudanden på den svenska marknaden.

Nomura International plc och Nordea är finansiella rådgivare i samband med erbjudandet och Carnegie Investment Bank har varit rådgivare till Altor i kapitalmarknadsfrågor. Advokatfirman Vinge  och Roschier Advokatbyrå är legala rådgivare till GB HoldCo i samband med erbjudandet.


Dela sidan:
Skriv ut: