Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Alltfler finansbolag men färre disciplinbeslut under 2021

Nyheter
Publicerad: 2021-07-07 08:56
Teresa Isele, VD för SwedSec Licensiering AB .

Antalet anslutna företag till SwedSec ökade under första halvåret 2021, samtidigt som antalet beslut av disciplinnämnden gick ned till 2019 års nivå.

Under första halvåret 2021 ökade antalet anslutna företag hos SwedSec från 189 till 217, samtidigt som även antalet licenshavare med aktiv licens ökade från runt 23 800 till cirka 24 100. Vid halvårsskiftet 2020 var antalet anslutna företag 186 respektive licenshavare ca 23100.

− Vi gläds åt den positiva utvecklingen. Det visar att SwedSec upplevs som en kvalitetsstämpel. Stor uppslutning kring SwedSecs licensieringssystem stärker konsumentskyddet och bidrar till en hållbar utveckling i finansmarknaden, säger Teresa Isele, VD för SwedSec.

Corona-pandemin har påverkat

Swedsec skriver vidare att Corona-pandemin har påverkat SwedSecs verksamhet även under första halvåret 2021. SwedSec lyckades ändå säkerställa att cirka 1 900 licensieringstester kunde genomföras under första halvåret genom att löpande anpassa testverksamheten i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under ett ”normalt” år genomförs mellan cirka 3 000 och 4 000 licensieringstester under hela året.

SwedSec har i dagsläget fem yrkesanpassade licensieringstester för bolån, rådgivare, informationsgivare, specialister samt ledning och kontrollfunktioner.

Antalet beslut gällande anställda i finansbranschen med SwedSec-licens minskade under första halvåret 2021 till 22 beslut i jämförelse med 38 beslut som meddelades av disciplinnämnden under samma period 2020. Antalet meddelade beslut ligger på motsvarande nivå som under första halvåret 2019.

Ingen licens-återkallelse hittills i år

Under första halvåret 2021 har ingen licenshavare fått sin licens återkallad, däremot har 18 licenshavare meddelats en varning och fyra licenshavare har fått en erinran.

Regelöverträdelserna har bland annat handlat om brister i kreditgivning, underlåten dokumentation vid investeringsrådgivning, försummelse att anmäla bisysslor, otillåtna slagningar i företagens interna system, brott mot sekretessregler och regler om intressekonflikter/jäv.


Dela sidan:
Skriv ut: