Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Allt om Juridiks digitala kurser – utbildningspaket

Nyheter
Publicerad: 2022-12-01 10:00

Med Allt om Juridiks digitala kurser får du och dina kollegor i organisationen ett heltäckande juridiskt utbildningsbibliotek! Vi har allt från arbetsrätt, entreprenadrätt, GDPR och även skräddarsydda utbildningar som varumärkesskydd, bokföringsbrott och VD- & styrelseansvar.

Utbildningspaket
• 100+ digitala utbildningar till dig och dina kollegor i företaget.
• Obegränsad tillgång till alla kurser i 12 månader.
• Alla som går en kurs får ett eget kursintyg.
• Kommande lanseringar av kurser ingår utan extra kostnad.

Nedan ser du hela kursutbudet som ingår i paketet, klicka på länkarna för att läsa mer samt se en videopresentation för respektive utbildning.

Affärsjuridik
Juridik för beslutsfattare – Arbetsrätt – kärnkunskap för dig som arbetsgivare.
Juridik för beslutsfattare – Avtalsrätt – var trygg i dina avtal.
Juridik för beslutsfattare – Bolagsrätt – fem nycklar för att driva företag.
Juridik för beslutsfattare – Fordran och tvist – vad gör du när kunden inte betalar?
VD- och styrelseansvar – skyldigheter som följer med uppdraget.
Generationsskifte – när företaget går vidare i familjen.
Företag i en lågkonjunktur – säkra betalning och hantera konkurs.
Skydd mot konkurrenter – hur säkrar du känslig information som arbetsgivare?
Aktiebolaget och aktieägaravtalet – undvik onödiga konflikter i kompanjonskapet.
Bolagsstämma: närvara på distans – nya regelverk efter Covid-19.
Företagshemligheter och sekretess – samarbete företagare emellan.
Nya konsumentköplagen – uppdaterade krav på näringsidkare.
Konsumenträttsliga nyheter – nya informationskrav och sanktioner.
Force majeure – hantera oförutsägbara händelser.
Optionsprogram – aktierelaterade incitamentsprogram och optionsstrategier.
Konkursförfarandet – vad händer när ett företag försätts i konkurs?
Företagsrekonstruktion – centrala inslag i rekonstruktionsförfarandet.
Förmånsrättsordningen – hur man bevakar sin fordran i konkurs.
Avtalstolkning – de vanligaste metoderna och principerna.

Arbetsrätt
Arbetsrätt för arbetsgivare – personaljuridik i ett nötskal.
Anställ på rätt sätt – från platsannons till anställningsavtal.
Uppsägning vid arbetsbrist – steg för steg.
Avsked & uppsägning: de svåra fallen – faror och fallgropar.
Att förhandla med facket – receptet för en lyckad förhandling.
Arbetsmiljö för chefer – företagets ansvar i praktiken.
Krishantering vid pandemier såsom Corona – arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter.
Diskriminering – allt du behöver veta som arbetsgivare.
Arbetsmiljöarbete på distans – rutiner och risker vid hemarbete.
Vaccinationskrav på arbetsplatsen – högaktuell uppdatering till arbetsgivare.
Lojalitetsplikt och arbetsledningsrätten – vad arbetsgivaren kan kräva av sina anställda.
Anställda arbetandes utomlands – checklista för personal i annat land.
Arbetstillstånd och migration – skyldigheter vid rekrytering.
Nya visselblåsarlagen – krav på säkert inrapporteringssystem.
Drogtester på arbetsplatsen – förutsättningar för att testa personal.
Arbetsgivares kvittningsmöjligheter – vid fordran mot en anställd.
Förändringar i LAS – största reformen på svensk arbetsmarknad i modern tid.
Nyheter inom arbetsrätt 2022 – senaste uppdateringarna för dig med personalansvar.
Att anställa en chef – hur skriver man avtal utanför LAS?
Arbetstagare eller uppdragstagare – när övergår konsultuppdraget till en anställning?
Semesterlagen – det viktigaste att känna till som arbetsgivare.

Entreprenadrätt
Bygg & Entreprenad: Grund – A till Ö i standardavtalens djungel.
Bygg & Entreprenad: ÄTA-arbeten – säkra betalningen i din entreprenad.
Fel och skador vid entreprenad – vems är ansvaret?
Konsumententreprenader – var proaktiv och förebygg problem.
AB 04 – utförandeentreprenadens heliga skrift.
ABT 06 – totalentreprenadens heliga skrift.
AMA-systemet – en handbok i hänvisningar.
Prisreglering till följd av kostnadsändringar – yttre omständigheter som påverkar slutpris.
Entreprenad och allmän avtalsrätt – vanliga utmaningar & tolkningsfrågor.
Konkurs eller risk för konkurs i entreprenad – minimera er ekonomiska risk.
Säkerhet & arbetsmiljö i entreprenader – vilket ansvar har de olika aktörerna?
Hinder & störningar i entreprenader – hantera bromsklossar på ett enkelt sätt.
ABK 09 – konsultuppdragens heliga skrift.
Rättsfall: Skadestånd i entreprenad – får man rikta krav mot underentreprenör?
Entreprenadjuridik på engelska – introduktion till AB 04 & ABT 06.
Besiktning i entreprenader – möjligheter i AB 04 & ABT 06.
AB-U 07 – underentreprenadens heliga skrift.
ABM 07 – det viktigaste vid köp av byggvaror.
Hantverkarformuläret – reglerna för konsumententreprenader.

Fastighets- & hyresrätt
Juridik för bostadsrättsföreningar – allt som er förening måste veta.
Lokalhyra – handledning i dina kommersiella hyresavtal.
Hyresvärdens ansvar vid lokalhyra – navigera i en snårig lagstiftning.
Hyresgäster med betalningssvårigheter – agera korrekt som hyresvärd.
En lyckad hyresförhandling – taktik och argumentation vid lokalhyra.
Hyreslagen och de skärpta hyresreglerna – lägenhetsbyte, andrahandsuthyrning och oskälig hyra.
Bostadshyra – grundkurs om uthyrning av bostad.
Mäklarjuridik – fastighetsmäklarens ansvar och skyldigheter.

Immaterial- & marknadsrätt
Marknadsför dig lagligt – undvik skadestånd och badwill.
Varumärkesskydd – säkra ditt företags viktigaste tillgång.
Tjänsteinnovation – skydda värdefulla idéer i företaget.
Upphovsrätt i praktiken – i media och på internet.

GDPR & IT-rätt
Dataskyddsförordningen GDPR – hantera personuppgifter på rätt sätt.
GDPR II – praktisk fördjupning – implementering och genomförande.
GDPR fördjupning för HR och ekonomi – så hanterar du organisationens personuppgifter.
Säkerställ din marknadsföring enligt GDPR – gör rätt och undvik sanktioner.
GDPR: ett år senare – uppdateringar och viktiga lärdomar.
GDPR för offentlig sektor – reglerna du ska känna till.
GDPR för konsulter – hantera personuppgifter som uppdragsgivare och uppdragstagare.
GDPR: start – de fem viktigaste dokumenten.
Tredjelandsöverföringar av personuppgifter – till dig med utlandsverksamhet.
Cookie policy – krav att inhämta samtycke.
Molntjänstavtal & IT-licensavtal – inför implementering av programvaror.
Kamerabevakning & GDPR – förutsättningar för tillåtlighet.
Personuppgiftsbiträdesavtal – krav på innehåll, behandling & säkerhetsåtgärder.
Standardavtal inom IT – vad behöver ni omförhandla?
Cybersäkerhet – skydda organisationen mot hackerattacker.

Offentlig rätt
Offentlig upphandling – att skriva vinnande anbud.
Nya upphandlingsregler – ett enklare förfarande för båda parter.
Överprövning av tilldelningsbeslut – en andra chans vid offentlig upphandling.
Sekretess i offentlig upphandling – vad har ni rätt att ta del av?
Prisdumpning vid offentlig upphandling – hantera onormalt låga anbud.
Förfrågningsunderlag i upphandling – hur ni hittar den bästa leverantören.
Ska-krav, uteslutningsgrunder & utvärderingsmetoder – upphandlingsdokumentets innehåll.
Förtal och massmedia – guide för journalister.
Offentlighetsprincipen – granska staten som journalist.
Sekretess i allmänna handlingar – lathund för journalister.
Dialog i offentlig upphandling – när och hur bör kontakt tas?

Process & tvist
Skiljeförfarande – valet mellan skiljedom och vanlig domstol.
Rättsskydd – ekonomisk hjälp vid juridiska tvister.
Delgivning – rätt information till rätt person.
Stämning i domstol – för kärande och svarande.

Skatterätt & ekonomi
3:12-reglerna – skatteregler för fåmansföretag.
Bokföringsbrott – undvik alla företagares mardröm.
Skattemässig optimering – planera ditt företagande och spara pengar.
Val av företagsform – de skattemässiga effekterna.
Moms vid svensk handel – guide för dig med ekonomiansvar.
Moms vid internationell handel – varor, tjänster och distansförsäljning.
Moms: fastighet – avdragsrätt i din verksamhet.
Generationsskifte: skatterättsligt perspektiv – planera för familjen.
Redovisningskonsult som upptäcker brott – din risk för medhjälp.
Grunder i redovisning – ordning och reda i bokföringen.
Penningtvätt – riskbedömning och åtgärdsplan.
Introduktion i löneadministration – skatteavdrag, förmåner och hantering av frånvaro.
Skattemässiga avskrivningar & momsredovisning – grundpelare inom redovisning.
Bokslut & Årsredovisning – för dig som är företagare.

Övrigt
Parkeringsjuridik – när får en p-bot tas ut?
Hästjuridik – särskilt om köp och sälj.
Fel i häst – grund för prisavdrag och hävning.
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler – vilken inverkan har er verksamhet på hälsa och miljö?
Allmänna och privata VA-lösningar – flexibel behovsbedömning och vattentjänstplan.
Socialtjänstlagen – de vanligaste formerna av bistånd.

Vid beställning får du tillgång till vår utbildningsplattform där du kan gå våra digitala kurser – så många gånger du vill under 12 månader. Vår utbildningsplattform är enkel, snabb och fungerar överallt – på din smartphone, surfplatta och dator.

Klicka här för att läsa mer och beställa!


Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut:
Taggar: