Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Allras försvarare: Svea hovrätts expert-ledamot är jävig

Nyheter
Publicerad: 2021-01-05 09:00
Foto: Eric Tagesson/DJ

Medan Pensionsmyndigheten ger tummen upp efter Svea Hovrätts besked att kalla in en ekonomisk expert som särskild ledamot är inte försvaret lika entusiastiska och menar att det är olämpligt och att ledamoten är jävig.

Så sent som i början av december kunde Dagens Juridik berätta att Svea hovrätt står redo att kalla in en expert som särskild ledamot till Allra-målet. Det är den före detta ämnedsrådet vid finansdepartementet Lars Gavelin som ska kallas in som särskild ledamot och ekonomisk expert. Beskedet har mötts av kritik från försvarets sida medan Pensionsmyndigheten ger tummen upp.

Allra Pensions ombud advokat Marcus Johansson, från Gernandt & Danielsson, är av uppfattningen att det saknas rättsliga förutsättningar att utse en särskild ledamot i Allra-målet och att det i vart fall är olämpligt.

Pekar på jäv

”Det noteras vidare att den föreslagna ledamoten inte idag är förordnad av Domarnämnden som ekonomisk expert och att frågan om sådant förordnande enligt uppgift från nämnden kommer att tas upp av Domarnämnden först på möte i januari 2020. För det fall Domarnämnden beslutar om ett förordnande i och för sig menar Allra hursomhelst att den föreslagne inte kan utses i det aktuella målet eftersom jäv skulle föreligga enligt 4 kap 13 § första stycket tionde punkten”, skriver Marcus Johansson.

De övriga försvararna i målet ansluter till vad Marcus Johansson har anfört.

Förutom att Lars Gavelin varit verksam som ämnesråd vid Finansdepartementet, har han tidigare bland annat varit lärare och forskare i nationalekonomi vid Umeå universitet och är författare till boken Finansiell ekonomi i praktiken. Lars Gavelin har bland annat varit med i ett flertal granskningar av AP-fonderna. Han var bland annat med och granskade de fyra första AP-fonderna, de så kallade buffertfonderna, år 2005  efter att AP-fonderna kritiserats hårt för sin låga avkastning och höga kostnader. 

Vill ha mer tid

Vidare skriver advokat Marcus Johansson att Allra Pension önskar beredas möjlighet att yttra sig till hovrätten och utveckla sin ståndpunkt i bägge dessa frågor (särskild ledamot generellt respektive den föreslagne ledamoten specifikt) innan beslut fattas att alls utse någon särskild ledamot i det aktuella målet. 

Pensionsmyndigheten ställer sig dock positiv till att hovrätten utser en särskild ledamot med särskild kompetens. Myndigheten anser att det enbart kan vara till fördel för förståelsen att en sådan ledamot utses. 

”När det gäller Lars Gavelin menar Pensionsmyndigheten att han mot bakgrund av sin tidigare erfarenhet synes vara lämpad för uppdraget. Allra Pension AB och de tilltalade bör, för att målet inte ska fördröjas i onödan, om så inte redan skett, uppmanas att omedelbart ange på vilket sätt de menar att Lars Gavelin är jävig”.

Stockholms tingsrätt har nu skickat ut kallelser till samtliga parter inför en muntlig förberedelse den 29 januari 2021.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
ej-särskildledamot
pensionsmyndigheten-ej-jäv

Dela sidan:
Skriv ut: