Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Allra begär förhör med EBM-åklagare Hertz i skattemålet

Nyheter
Publicerad: 2021-02-12 09:16
Åklagare Thomas Hertz, Ekobrottsmyndigheten, fotograferad efter att tingsrätten friat samtliga åtalade i Allrarättegången Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Allra Pensions ombud riktar återigen skarp kritik mot Skatteverkets processföring. Överrumplingsförsök, kallar advokaterna myndighetens agerande och kontrar med att åberopa förhör med de personer som Skatteverket lämnat in skriftlig bevisning från – bland annat kammaråklagare Thomas Hertz.

Den 22 februari äger en muntlig förhandling rum i förvaltningsrätten i skattemålet mot Allra Pension, Alexander Ernstberger och flera andra nyckelpersoner i Allra. Inför denna förhandling har det pågått en intensiv skriftväxling.

Allra Pensions ombud Carl-Johan Malmberg och Marcus Johansson rasar mot Skatteverkets sena åberopande av en omfattande bevisning. Ombuden å sin sida kontrar med att åberopa förhör med expertvittnen som Skatteverket hänvisar till amt med åklagare Thomas Herz då Skatteverket även hänvisar till hans utredning.

Allra Pensions ombud Carl-Johan Malmberg och Marcus Johansson hänvisar till ett omfattande yttrande som lämnades in av Skattemyndigheten den 14 januari 2021 där myndigheten åberopade mer omfattande bevisning. De uppger att de fick del av denna först den 21 januari, alltså cirka fyra veckor före den inplanerade muntliga förhandlingen i förvaltningsrätten.

Åberopar bevisning från brottmålet

Skatteverket åberopar bland annat sakkunnigbevisning och material från den brottmålsprocess som pågår i Svea hovrätt.

”Allra sammantagna uppfattning är att det skulle strida mot rätten till rättvis rättegång att genomföra en muntlig förhandling under så obalanserade förhållanden som nu är för handen”, skriver ombuden.

De menar även att det är ”synnerligen olämpligt att förvaltningsrätten prövar bevisning framtagen för ett visst brottmål före det att bevisningen har prövats i brottmålet. Lika olämpligt är det att förvaltningsrätten i praktiken prövar Pensionsmyndighetens och åklagarens överklaganden i brottmålet före Svea hovrätt”.

Ombuden uppger även att Skatteverkets åberopanden närmast ger uttryck av att utgöra ett överrumplingsförsök.

De menar att delar av den åberopade bevisningen har funnits tillgänglig sedan åtminstone februari 2020, en del så långt tillbaka som 2018.

”Allra måste ges skäligt rådrum för att bemöta detta inklusive att ges skälig möjlighet att åberopa bevisning till vederläggande av de partsinlagor i olika rättsprocesser som verket åberopat”, skriver ombuden.

Behöver skäligt rådrum

Vidare skriver ombuden att Allra även måste ges skäligt rådrum att med hjälp av sakkunnigt biträde bemöta de åberopade sakkunnigutlåtandena.

Utlåtandena rör uteslutande frågor relaterade till warrantaffärerna och deras marknadsmässighet.

Allra ombud uppger att det är ”mycket överraskande och överrumplande” att Skatteverket åberopar dessa sakkunnigutlåtanden då myndigheten tidigare uttryckt att de inte har någon relevans i skattemålet.

Skatteverkets talan innefattar upprepade påstående om att Warrant-affärerna är riggade. Dessa påståenden utgör även en central roll av både åklagarens och Pensionsmyndighetens talan i brottmålet.

”Om förvaltningsrätten tar ställning till Skatteverkets påståenden om riggade affärer och överpris innebär det i praktisken att förvaltningsrätten uttalar sig om de tilltalades skuld i det pågående brottmålet. Detta skulle strida mot oskuldspresumtionen för de tilltalade i brottmålet”, skriver ombuden och uppger dessutom att förvaltningsrätten är enligt Europakonventionen förhindrad att uttala sig om de tilltalades skuld.

Förhör med expertvittnen och EBM-åklagare

Vidare skriver Allra Pensions ombud Carl-Johan Malmberg och Marcus Johansson att ”under alla omständigheter ska de personer vars skriftliga utlåtanden som Skatteverlet har åberopat höras”.

Ombuden hänvisar då till Henrik Kväll och Phoebus Theologites som lämnat en skriftlig sakkunnigbevisning men även till EBM-åklagaren Thomas Hertz som lämnat en skriftlig vittnesattest.

Då Skatteverket inte har åberopat förhör med någon i trion gör Allra Pension det.

”Allra har en i princip undantagslös rätt att hörde de vittnen (inkl. Partskunniga) som Skatteverket har åberopat genom att ge in skriftliga utlåtanden”.

Vidare skriver Allra Pensions ombud att om någon av dessa personer inte kan höra sunder den planerade förhandlingen föreligger det hinder för att genomföra förhandlingen.

Allra Pension anser dessutom att förvaltningsrätten behandlar Skatteverket mer förmånligt än Allra och menar att detta inte är tillåtligt.

Onödiga kostnader

Vidare skriver Allra Pension att Skatteverket har ändrat sin inställning fundamentalt mycket nära inpå den muntliga förhandlingen och menar att detta inte är första gången gör på detta vis i målet.

”Skatteverlets processföring är grovt vårdslös och vållar Allra och de andra parterna i sambandsmålen massor av onödiga kostnader. Skatteverket tycks anpassa sin talan efter läget i brottmålet”, skriver Allra och pekar på att Skatteverlet på en central punkt återigen har ändrat sin inställning.

”Skatteverkets omprövningsbeslut och processföring i övrigt framstår mer och mer som en avledningsmanöver för att förbruka tid och resurser för Allra och de tilltalade i brottmålet”, skriver Carl-Johan Malmberg och Marcus Johansson.

Allra kritiserar även Skatteverket för att hänvisa till handlingar som inte har redovisats i målet. Bland annat ett mejl som rör värderingen av Superioaktierna som Allra inte kände till att det fanns i Skatteverkets utredning. Detta finns däremot i EBM:s förundersökning.

Allra yrkar att förvaltningsrätten förordnar att Skatteverket inom tre veckor lämnar kopior på samtliga handlingar som Skatteverket fått från EBM avseende Allra under perioden 2017-2018, samt all korrespondens mellan företrädare för Skatteverket och EBM avseende Allra under samma period.

Skjuta upp förhandlingarna

Allra yrkar även att tjänstemän vid Skatteverket kallas till editionsförhör bland annat med handläggaren som skött de huvudsakliga kontakterna med EBM. Förvaltningsrätten har tidigare avvisat att ett förhör under ed ska hållas med samma handläggare

Allras tidigare förvaltningschef och medgrundare yrkar via sina ombud Conny Otteland och Johan Linder Säverman att förvaltningsrätten ska pröva om det finns hinder för att förhandlingen ska genomföras nu och om den därför för sättas ut på nytt efter sommaren. Ombuden pekar på att målen berör ett stort antal personer och det det dessutom finns personer i riskgrupp.

I skrivande stund har inte förvaltningsrätten fattat något beslut.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
allra-yttrande

Dela sidan:
Skriv ut: