Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Akupunktör frias från vållande till annans död även i hovrätten

Nyheter
Publicerad: 2021-06-11 11:46
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix / TT

Även hovrätten friar den akupunktör som åtalats för vållande till annans död sedan en man dött några timmar efter att ha genomgått en behandling.

Målet har handlat om en man, som under hösten 2008 diagnostiserades med leukemi och därför behandlades med cellgifter. Han hade sedan 2015 gått på regelbunden akupunkturbehandling parallellt med att han tog cellgifter, men bestämde sig 2017 för att avsluta cellgiftsbehandlingen och enbart fortsätta med akupunktur.

Den 26 mars 2018 mannen akupunkturbehandling hos sin akupunktör och drabbades i samband med detta av andningssvprigheter, varpå ambulans fick tillkallas. Mannen avled senare samma dag.
Den kvinnliga akupunktören kom sedan att åtalas, misstänkt för att ha vållat mannens död genom sin behandling.

Medicinska expertisen splittrad

Tingsrätten konstaterade att de läkare som hörts i målet hade gjort olika rättsmedicinska bedömningar ”i flera avseenden” när det gällde skadorna som observerats på mannen under obduktionen. Tingsrätten ansåg dessutom att utredningen hade flertalet andra brister och underströk att åklagaren är den som har bevisbördan.
”Den tilltalade behöver inte bevisa någonting utan det är tillräckligt att vad som läggs fram från dennes sida gör att åklagarens bevisning kan ifrågasättas”, skrev tingsrätten i sin dom.

Två av de medicinska experterna ansåg det ”ytterst osannolikt” att
akupunkturbehandlingen som mannen genomgick orsakade hans död. Deras bedömning var istället att han avlidit av sin leukemi, en bedömning som delades av den läkare som ansvarade för vården av denne när han kom med ambulans till sjukhus. Detta kunde, enligt tingsrätten, inte bortses från och slutsatserna ”talade emot den slutsats som redovisats av rättsläkaren i obduktionsrapporten”.

Vid en samlad bedömning ansåg tingsrätten inte att åklagaren lyckats bevisa akupunktörens orsakat sådana skador på mannens hjärta som lett till hans död. Akupunktören friades därför från åtalet.

För mycket oklarheter kring dödsfallet

Idag har Göta hovrätt kommit till samma slutsats och fastställer därmed den friande tingsrättsdomen. Även hovrätten konstaterar att den medicinska expertisen varit oenig och att det därför inte är klarlagt att mannen dött till följd av behandlingen.

I domen skriver hovrätten att det, enligt deras mening, ”inte går att avgöra om det är blod- och vätskesamlingen i hjärtsäcken eller komplikationer till följd av förekomsten av höga halter av vita blodkroppar som orsakat (mannens) död”. Därför är det inte ställt utom rimligt tvivel att akupunktören kan ha orsakat dödsfallet och hon ska frikännas.


Dela sidan:
Skriv ut: