Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Aktiehandlare får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Neodynamics

Nyheter
Publicerad: 2021-11-22 08:25

Fi utdelar ett sanktionsföreläggande till en aktiehandlare som, enligt FI, har handlat med aktier i bolaget Neodynamics på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

FI skriver i sanktionsföreläggandet att aktiehandlaren har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 21 oktober 2020 handlat aktier i bolaget Neodynamics.

Strax efter 10 på morgonen går aktiehandlaren placerat en säljorder för 10 000 aktier, limit 3,90 kronor. Ordern har gått till avslut på olika nivåer ner till 3,90 kronor. Strax därefter har aktiehandlaren placerat en köporder för två aktier, limit 4,09 kronor. Ordern har direkt gått till avslut till angivet pris. Transaktionen har medfört en prisökning på aktien med 4,87 procent, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien. 

Prisökning på 3,84 procent

Bara några minuter efter detta har aktiehandlaren placerat en säljorder för 12 500 aktier, limit 3,90 kronor. Ordern har direkt gått till avslut på olika nivåer ner till 3,91 kronor. Därefter har aktiehandlaren placerat en köporder för åtta aktier, limit 4,07 kronor. Ordern har direkt gått till avslut till priset 4,06 kronor. Transaktionen har medfört en prisökning på aktien med 3,84 procent, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien. 

Aktiehandlaren har fortsatt med att placera en säljorder för 11 000 aktier, limit 3,90 kronor. Ordern har direkt gått till avslut på olika nivåer ner till 3,91 kronor.Därefter har aktiehandlaren placerat en säljorder för 16 520 aktier, limit 3,90 kronor. Ordern har gått till avslut på olika nivåer ner till 3,90 kronor. Kort efter detta har aktiehandlaren placerat en köporder för 10 aktier, limit 4,02 kronor. Order har direkt gått till avslut till angivet pris. Transaktionen har medfört en prisökning på aktien med 3,08 procent, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien. 

Prisökning på 3,11 procent

Därefter placeras en säljorder för 3 000 aktier, limit 3,86 kronor. Ordern har direkt gått till delavslut på olika nivåer ned till 3,91 kronor. Någon minut efteråt har aktiehandlaren tagit bort resterande säljorder och har därefter placerat en köporder för sex aktier, limit 3,98 kronor. Ordern har direkt gått till avslut till angivet pris. Transaktionen har medfört en prisökning på aktien med 3,11 procent, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien. 

Någon minut efteråt har aktiehandlaren placerat en säljorder för 8 500 aktier, limit 3,84 kronor Ordern har direkt gått till delavslut på olika nivåer ner till 3,91 kronor. 

Sanktionsavgift

”Din handel med små volymer av aktier har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien”, skriver FI. 

Aktiehandlaren föreläggs att betala en sanktionsavgift om 50 000 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: