Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Aktiefonder och hedgefonder noterade inflöden under april

Nyheter
Publicerad: 2022-05-10 07:31
Aktiehandel. Foto: David Magnusson / SvD TT

I april noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 3,3 miljarder kronor. Såväl aktiefonder som blandfonder och hedgefonder hade nettoinsättningar under månaden. Däremot uppvisade räntefonder, i synnerhet korta räntefonder, nettouttag.
Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med närmare 209 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till
6 258 miljarder.

Under april månad gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 3,3 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 3,9 miljarder och i blandfonder nettosparades 1,1 miljarder. Även hedgefonder noterade nettoinflöden på 2,4 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 4,1 miljarder och från långa räntefonder på 0,3 miljarder kronor.

Vågar nu ta lite mer risk

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 31,8 miljarder kronor, varav 30,5 miljarder utgör nettouttag från aktiefonder.

– För första gången i år är det övervägande köp i fonder. De aktiva fondspararna vågar nu ta lite mer risk än vad vi sett tidigare under året. För aktiefonder ser vi köp i global-, Nordamerika- och Sverigefonder medan Europafonderna fortsatt säljs. Även blandfonder köps av spararna samtidigt som korta räntefonder säljs. Det är ett trendbrott med ökad riskvilja under detta turbulenta börsår, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening. 

Fondbolagens förening skriver att utvecklingen utvecklingen i april var på många av världens aktiemarknader negativ och värdet på Stockholmsbörsen sjönk under månaden med närmare 4 procent (inklusive utdelningar).

Aktiefonder uppvisade alltså trots detta ett nettoinflöde på totalt 3,9 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder och USA-fonder. Däremot gjordes under månaden nettouttag från Europafonder.

Indexfonder och företagsobligationer

Indexfonder uppvisade i april nettoinsättningar på 4,6 miljarder kronor.

Företagsobligationsfonder uppvisade under månaden nettoinsättningar på 0,6 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under april med 209 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 258 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 4 042 miljarder (motsvarande 64 procent) placerade i aktiefonder.


Dela sidan:
Skriv ut: