Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Åklagaren yrkar på längre straff för ex-advokater

Nyheter
Publicerad: 2022-07-25 10:58

Åklagare Ewamari Häggkvist har överklagat den fällande domen mot de två ex-advokaterna Ekrem Güngör och Amir Amdouni och yrkat att de även ska dömas för skyddande av brottsling och få längre fängelsestraff.
Enligt Häggkvist är tingsrättens tolkning av den aktuella bestämmelsen ”inte riktig”.

Nyligen dömdes de två ex-advokaterna Ekrem Güngör och Amir Amdouni till sex respektive fyra års fängelse av Södertörns tingsrätt.

Ekrem Güngör dömdes för förberedelse till mord, men friades från åtalspunkterna som rörde grovt skyddande av brottsling i två fall samt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott.

Amir Amdouni dömdes för brott mot yppandeförbud och medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott, men friades även han från den åtalspunkt där han stod åtalad för grovt skyddande av brottsling.

De båda ex-advokaternas försvarare har tidigare uppgett att de kommer att överklaga domen.

Måste finnas skyldig person

När det gällde åtalen om skyddande av brottsling konstaterade tingsrätten att det måste finnas en person som gjort sig skyldig till det brott som den åtalade påstås skydda.

– I praktiken är det inte juridiskt möjligt enligt tingsrättens bedömning att döma någon för skyddande av brottsling om det inte, vid samma rättegång eller tidigare, har fastställts att ett brott är begånget, sade lagmannen och rättens ordförande Eva-Lena Norgren i ett pressmeddelande i samband med domen.

Åklagaren yrkar på längre straff

Nu har åklagare Ewamari Häggkvist inkommit med ett överklagande av domen som rör dessa delar.

I överklagandet yrkar hon att Ekrem Güngör även ska dömas för ett fall av grovt skyddande av brottsling och ett fall av medhjälp till grovt skyddande av brottsling. Hon yrkar också att Amir Amdouni ska dömas för ett fall av grovt skyddande av brottsling. Hon yrkar dessutom att de båda ska dömas till ett längre fängelsestraff.

Häggkvist skriver i överklagandet att tingsrättens tolkning av bestämmelsen avseende skyddande av brottsling ”inte är riktig”.

”Det bör vara tillräckligt att det är bevisat att ett brott är begånget och att åtgärden, i det här fallet att lämna sekretessbelagd information från förundersökningen till en eller flera personer, motverkar att brottet beivras”, skriver hon i överklagandet.


Dela sidan:
Skriv ut: