Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Airbnb-uthyrning kostade hyreskontraktet

Nyheter
Publicerad: 2020-02-06 12:56
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT

En man som monterat in ett kodlås och flitigt hyrt ut sin enrumslägenhet i Göteborg för korta vistelser via uthyrningssajten Airbnb för ”ett relativt högt pris” anses ha allvarligt åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst.
Nu förlorar han hyresrätten.

Sedan den 1 mars 2015 hyr den 31-årige mannen en enrumslägenhet med kokvrå i Göteborgs av Göteborgs stads bostadsaktiebolag. Bostadsbolaget sa upp hyresavtalet till upphörande den 30 juni 2019 och därefter genom ansökan hänskjutit tvisten om hyresavtalets förlängning till hyresnämnden för prövning.

Minst 65 tillfällen

Enligt hyresvärden har hyresgästen från juli 2014 till november 2018 vid minst 65 tillfallen hyrt ut prövningslägenheten samt en tidigare lägenhet på en annan adress via Airbnb. Uthyrningen har skett till 898 kronor per natt och personerna som hyrt lägenheten har haft möjlighet att checka in sig själva via kodlås. Hyresgästen har upplåtit den aktuella prövningslägenheten via Airbnb sedan juni 2015, det vill säga strax efter att hyresavtalet ingicks. Han har medgett att uthyrning har skett enligt vad bostadsbolaget anfört, men uppgett att det varit fråga om korta uthyrningsperioder. Det är således fråga om uthyrning som skett under längre tid än en natt. Detta bekräftas även av flera omdömen där det framgår att uthyrning skett under helger eller under 2 dagar.

Av hyresgästens profil på Airbnb framgår att han är en så kallad ”Superhost”, vilket, enligt hyresvärden, tyder på att han har bedrivit en omfattande uthyrning. Genom att uthyrningen av prövningslägenheten skett systematisk och varit omfattande anser värden att det skett under former närmast att likna vid hotellverksamhet. Hyresgästen har därigenom åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i sådan omfattning att hyresavtalet inte ska förlängas (jfr. Svea hovrätts beslut den 26 mars 2019 i mål nr ÖH 11887-18 samt den 25 oktober 2018 i mål nr ÖH 9299-18 ).

”Haft kontroll”

31-åringen kontrar med att han endast hyrt ut prövningslägenheten i snitt en helg i månaden om han varit bortrest för att hälsa på sin flickvän i Malmö eller sin familj i Stockholm. Han har hela tiden haft sin bostad i prövningslägenheten, vid vilken adress han varit och alltjämt är folkbokförd. Han har haft kontroll över lägenheten och haft sina saker där.

Vidare ska beaktas att han självmant får anses ha vidtagit rättelse genom att självmant upphöra med uthyrningen redan i november månad 2018, vilket var fyra månader före uppsägningen. Han insåg inte heller att uthyrningarna inte accepterades av bostadsbolaget: Han trodde att förbudet mot andrahandsuthyrning gällde längre uthyrningar och att korta uthyrningar via Airbnb var tillåtet. bostadsbolaget har dessutom inte tillsänt honom någon rättelseanmodan.

”Liknar hotellverksamhet”

Hyres- och arrendenämnden i Göteborg ansåg att uthyrningen liknar hotellverksamhet. Vid den bedömningen fäste hyresnämnden särskilt avseende vid att 31-åringen fick omdömet ”Superhost” på Airbnb, att han installerat kodlås för att möjliggöra incheckning av gäster på distans och att priset per natt varit högt.

31-åringen ansågs genom uthyrningarna ha åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att avtalet skäligen inte ska förlängas.

Svea hovrätt konstaterar att när en lägenhet upplåts för bostadsändamål är syftet att lägenheten ska tjäna som hyresgästens hem och egentliga bostad. Detsamma gäller vid upplåtelse till en andrahandshyresgäst eller till en inneboende. Hyran ska i samtliga fall bestämmas med hänsyn till lägenhetens bruksvärde (12 kap. 55 § och 55 e § jordabalken). I det aktuella målet noterar hovrätten att de upplåtelser som skett via Airbnb varit många och kortvariga samt att ett relativt högt pris betalats per natt. Upplåtelserna har alltså inte skett för bostadsändamål utan i stället har prövningslägenheten hyrts ut under former som är att likna vid hotellverksamhet.

” I strid med upplåtelseändamålet”

Vidare konstaterar hovrätten i likhet med underinstansen att uthyrningsverksamheten har pågått under en längre tid. Hovrätten anser därför att hyresgästen använt lägenheten i strid med upplåtelseändamålet i sådan omfattning att avvikelsen inte kan anses vara utan betydelse för hyresvärden. Han har därmed allvarligt åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst.

Med hänsyn till den tid under vilken Airbnb-uthyrningarna pågått och antalet upplåtelser finner hovrätten att avsaknaden av rättelseanmaning inte påverkar skälighetsbedömningen.

Överklagandet ska därför avslås.(Blendow Lexnova)

Bli premiumkund och ta del av alla underliggande handlingar för endast 69 kronor/månad.


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se