Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Motsatta uppfattningar om umgängessabotage – mamman får vårdnaden

Nyheter
Publicerad: 2020-09-24 09:35
Foto: Jessica Gow / TT /

Den gemensamma vårdnaden om sonen upplöstes av tingsrätten och övergick till pappan ensam eftersom han ville verka för pojkens kontakt med båda föräldrarna och kvinnan riskerade att ägna sig åt umgängessabotage.
Hovrätten ger i stället kvinnan ensam vårdnad då hon ”kan antas verka för att bibehålla och utveckla relationen” mellan sonen och pappan.

Parterna har tidigare varit gifta och har tillsammans sonen en son född 2014. Modern har sedan september 2018 bott på skyddat boende tillsammans med sonen. Tingsrätten beslutade i mars 2019 interimistiskt att pojken ska ha sitt stadigvarande boende hos mamman och att pojken ska ha rätt till umgänge med sin pappa två timmar varannan lördag inom ramen för umgängesstöd.

Friades från misshandelsåtal

I dom den 19 februari 2020 frikändes pappan i Södertörns tingsrätt från åtal om misshandel gentemot hans pojkens mamma. Vid rättegången då åtalspunkten om misshandel avhandlades lade åklagaren ner åtal beträffande grov fridskränkning, i andra hand misshandel, gentemot pojken.

Mamman begärde att tingsrätten i första hand skulle besluta att hon ska ha ensam vårdnad om pojken och i andra hand att pojken ska bo tillsammans med henne.

Pappan motsatte sig kvinnans begäran och begärde för egen del i första hand att vårdnaden om pojken ska fortsätta att vara gemensam och att pojken ska bo tillsammans med honom, i andra hand att vårdnaden om pojken ska fortsätta att vara gemensam och att pojken ska bo växelvis hos parterna. I tredje hand ville han att han ska ha ensam vårdnad.

Mamman saboterade umgänge

Tingsrätten ansåg att ”det sätt på vilket [mamman] under hösten 2018 tagit med sig [sin son] till ett skyddat boende och därmed förhindrat all kontakt och umgänge mellan [pappan] och ]sonen] fram till våren 2019 får betraktas som umgängessabotage”.

Södertörns tingsrätt ansåg att en i en situation där en av föräldrarna så starkt motsätter sig gemensam vårdnad som moderns ansågs ha gjort, har tingsrätten ”inget annat val än att upplösa den gemensamma vårdnaden och placera vårdnaden på endast en av föräldrarna”. Utifrån utredningen i målet ansåg tingsrätten att pappan är den lämpligare vårdnadshavaren.

Om föräldrarna kan hitta ett sätt att varaktigt samarbeta med varandra är, tillade rätten, en gemensam vårdnad om pojken klart att föredra.

Eftersom modern inte framställt något umgängesyrkande ansåg sig tingsrätten förhindrad att reglera något umgänge mellan pojken och henne.

Hovrätten gör annan bedömning

Svea hovrätt konstaterar att det saknas förutsättningar för att vårdnaden om pojken ska utövas gemensamt av parterna.

Moderns åtgärder i samband med brottsutredning och flytt till skyddat boende – vilket medförde att pappan under en längre period kom att sakna kontakt med sin son anses inte av hovrätten utgöra umgängessabotage. Även om mammans uppgifter inte lett till fällande dom finns det enligt hovrättens mening inte tillräckliga skäl for slutsatsen att hon, i huvudsakligt syfte att undanhålla pojken från pappan, sanningslöst skulle ha anklagat honom för brott. De åtgärder som vidtogs när det gäller skyddat boende beslutades dessutom inte av kvinnan själv.

Mot att hon medvetet vill sabotera sonens kontakter med fadern talar också hennes agerande i umgängesfrågan ända sedan våren 2019. De beslut som domstolarna har fattat om umgänge har hon nämligen i allt väsentligt följt. Hon har dessutom i hovrätten berättat att hon aktivt uppmuntrat pojken inför umgängen och därutöver uttryckt en tydlig vilja att för hans skull främja hans relation med sin pappa. Inom ramen för målet i hovrätten har hon också medgett ett relativt omfattande umgänge mellan pappan.

Stark anknytning

Sammantaget anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att mamman varken kan anses ha ägnat sig åt umgängessabotage, eller att det finns någon beaktansvärd risk för att hon kommer att göra det i framtiden.

Pojken har, menar hovrätten, genom sina uppväxtförhållanden fått en mycket stark anknytning till sin mamma. Hans behov av kontinuitet och trygghet talar därför för att det ska krävas starka skäl för att nu flytta över vårdnaden och därmed på ett genomgripande sätt förändra hans livssituation. Med hänsyn till de bedömningar som hovrätten har gjort när det gäller pappans påståenden om bortföranderisk och umgängessabotage, och då kvinnan dessutom kan antas verka för att bibehålla och utveckla relationen mellan sonen och pappan, finner hovrätten att vårdnaden om sonen ska tillkomma mamman ensam. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Pappan har dock rätt till umgänge. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.