Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Advokaternas kunder får betala för branschens omoderna ineffektivitet”

Debatt
Publicerad: 2015-01-08 09:37

DEBATT – av Joel Wickman, VD för Lawline

 

Lawline har utfört en årlig enkätundersökning bland 300 deltagande företag i varierande storlek. Undersökningen visar att 60 procent av de besvarande företagen aldrig – eller mindre än en gång per år – anlitar en jurist i sin verksamhet. Bland de mindre företagen med under 10 anställda var motsvarande andel hela 77 procent. Samtidigt ökar ständigt behovet av juridisk kunskap för små och medelstora företag.

Över hälften av de tillfrågade företagen skulle till exempel vilja ha tillgång till webbaserade tjänster som avtalsmallar eller en juridisk chatt. Det står även klart att företag idag i allt större omfattning söker juridiska tjänster på webben – ett beteendemönster som få juridiska aktörer har fångat upp. De få aktörerna som satsar på webbaserad juridik blir istället överösta med förfrågningar.

Lawlines webbaserade rådgivningstjänst är ett exempel på detta med över 240 000 besökare och 1 300 inkomna frågor per månad samt en årlig ökning av webbtrafiken med nästan 45 procent.  Det finns således ett stort behov av lättillgänglig juridisk kunskap. Men hur kan det komma sig att det just på den juridiska marknaden finns ett stort glapp mellan kundernas efterfrågan och utbudet av tjänster?

Inom de flesta andra tjänste- och produktsektorer arbetar marknadens aktörer stenhårt för att identifiera sina kunders behov och anpassa sin affär därefter. Att lära känna sina kunder och prestera sitt yttersta för att tillfredsställa dem är en självklarhet.

I en allt hårdare konkurrens och en accelererande teknik- och informationsutveckling har mötet mellan kund och leverantör flyttat till webben och tjänsterna digitaliserats. E-handeln har, trots den generellt vikande konjunkturen, vuxit med över 70 procent de senaste fem åren och omsättningen förväntas, enligt E-barometern från Svensk Digital Handel, för tredje kvartalet i år hamna på drygt 42 miljarder kronor.

Ur ett konsumentperspektiv har den snabba utvecklingen varit påtaglig. Att kunna sitta i hemmets trygga vrå men ändå erbjudas ett oöverstigligt utbud av varor och tjänster i superenkla webbshopar är fantasiskt. All nödvändig information för att fatta ett köpebeslut finns lätt tillgänglig – priserna kan jämföras via tjänster som Pricerunner och information om i princip allt som kan köpas för pengar hittas i forum och recensionssajter.  

När man väl faller till föga för shoppinglustan behövs bara ett par klick innan köpet är klart. Med smarta betaltjänster, såsom Klarna, behöver betalningen inte ske förrän efter hemleveransen.

Juridikbranschen avviker väsentligt från det ovan nämnda. När det kommer till marknadsföring och försäljning av tjänster på ett modernt sätt, lyser advokat- och juristbyråerna med sin frånvaro. Varför finns inte advokatbyråer i Googles sökresultat när man skriver in sitt juridiska spörsmål? Varför kan man inte jämföra priser och handla juridik via webben? Vart är förutsebarheten och de fasta prismodellerna?

Frågorna har inte något enkelt svar utan är sannolikt en kombination av följande orsaker.

Bland juristbranschens aktörer härskar fortfarande stela partnerorganisationer i klassiska pyramidhierarkier. Marknadsföring och försäljning är funktioner som ofta sköts av jurister genom traditionell relationsförsäljning. Teknikutvecklingen har sällan nått längre än användning av mail och ordbehandlingsporgram eller i bästa fall ett basalt KM-system med insamlade dokumentmallar.

Höga löpande timarvoden ger kortsiktigt höga vinstutdelning vilket prioriteras framför investeringar i verksamheten och uppbyggnad av strukturkapital. Och även om förändringsviljan skulle finnas sätter Advokatsamfundets regler käppar i hjulen för dem som vill tänka nytt.

Dessa strukturer och modeller har fungerat i decennier och har onekligen levererat stora vinster för företagens delägare. Men på vems bekostnad?

I slutändan är det företagen som har stora ekonomiska muskler som fått betala för ineffektivitet och alltför höga marginaler samtidigt som många mindre företag stått helt utan juridisk kompetens i sina verksamheter. Här finns en stor potential för förändring.

Om förståelsen för juridik på allvar kan föras in även i de mindre företags affärsverksamheter kan juridiska risker undvikas, professionalismen och i förlängningen tillväxten öka.

Det är dags att på bred front föra ut den juridiska kunskapen till kunderna med de verktyg och tekniker som finns tillgängliga. Endast därigenom kan intresset och förståelsen för juridik öka och i slutändan leda till en juridisk marknad med långsiktig tillväxt.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: