Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokaten: Hela tingsrätten har jävat ut sig i Robin Dahlén-målet

Nyheter
Publicerad: 2023-01-23 09:31
Robin Dahlén och advokaten Stefan Liliebäck. Foto: Tommy Pedersen / TT

Robin Dahlén har tappat allt förtroende för opartiskheten hos Värmlands tingsrätts samtliga domare sedan domstolen beslutat att inhibera den uppmärksammade tredskodomen – utan att Arvika kommun begärt detta.
Det skriver hans advokat, Stefan Liliebäck, i en inlaga till tingsrätten där han påstår att samtliga nu gjort sig jäviga.

I höstas meddelade Värmlands tingsrätt tredskodom i ett mål mellan Robin Dahlén, en av de bröder som tidigare anklagats för att ha orsakat fyraårige Kevins död, och Arvika kommun. Detta sedan kommunen, enligt tingsrätten, inte svarat på stämningen i tid. 

Kommunen hävdade dock att man visst hade svarat på stämningen i rätt tid – och när tingsrätten gick igenom sitt eget system upptäckte man att kommunens svar hade missats. När en rådman vid tingsrätten samrått med kommunen kom svaromålet att läggas in som en begäran om återvinning i ett nytt mål.

Robin Dahlén har dock ifrågasatt om återvinningen sökts på rätt sätt samt även vänt sig till Kronofogden och ansökt om verkställighet av tredskodomen, vilket skulle innebära att han får de tre miljonerna han krävt av kommunen utbetalda. Arvika kommun har å sin sida ansökt om så kallad inhibition av tredskodomen – en ansökan som avvisades av tingsrätten i början av året.

Advokaten: Beslutat på eget bevåg

I veckan kunde Dagens Juridik rapportera att Värmlands tingsrätt ändrat sitt eget beslut och beslutat att tredskodom skulle inhiberas. I beslutet konstaterade tingsrätt att man begått ett misstag när man avvisade ansökan utan att ha prövat den i sak. Dessutom skulle en verkställighet av domen, enligt tingsrätten, kunna leda till ”allvarliga ekonomiska konsekvenser för båda parter men framförallt för Robin Dalén som riskerar en mycket betungande återbetalningsskyldighet för det fall att tredskodomen vid en slutlig prövning skulle komma att ändras”.

Robin Dahléns advokat, Stefan Lilliebäck, riktar nu skarp kritik mot beslutet och skriver i en inlaga att tingsrätten tycks ha fattat detta ex officio och utan yrkande från kommunens sida. Enligt Lilliebäck har tingsrätten istället agerat efter medieuppgifterna om en förestående verkställighet av tredskodomen, vilket hans klient uppfattar som att ”tingsrätten opåkallat inskridit för att hjälpa kommunen att undslippa utmätning för rättigheter som tillerkänts Robin Dahlén efter tingsrättens egen dom”.

Advokaten påpekar också att beslutet fattats samtidigt som handläggningen av målet, enligt en obligatorisk föreskrift i rättegångsbalken, ska vila samt att hans klient fört särskilt talan mot domstolens beslut att ogilla hans invändning om hinder mot upptagande av återvinningsmålet. Tingsrätten har, enligt advokaten, inte heller fattat något beslut om att förberedelsen ska fortsätta.

Vill att frågan prövas av annan domstol

I inlagan skriver Stefan Lilliebäck att Robin Dahlén nu tappat allt förtroende för opartiskheten hos tingsrättens samtliga domare och hävdar att jäv föreligger för dessa. Åtminstone föreligger jäv för chefsrådmannen som fattat de båda nu aktuella besluten.

Skulle tingsrätten inte bifalla jävsinvändningen vill han att denna ska prövas av en domare vid annan tingsrätt – och om de får bifall vill de att den fortsatta handläggningen av målet ska skötas av en domare som inte är anställd vid Värmlands tingsrätt.


Dela sidan:
Skriv ut: