Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat varnas – för långsam med svar till klienten

Nyheter
Publicerad: 2023-01-12 14:25
Foto: Jessica Gow / TT

En advokat varnas av disciplinnämnden sedan hon låtit ett ärende bli liggande och dessutom dröjt för länge med att skicka tillbaka handlingar till sin klient.
Enligt disciplinnämnden har agerandet inneburit att hon åsidosatt sina plikter som advokat.

Advokaten hade tagit över som ombud i en tvist som klienten hade mot ett konsultbolag. Det tidigare ombudet hade tvingats avträda uppdraget på grund av sjukdom och advokaten hade åtagit sig att slutföra ärendet.

Under sommaren 2020 fick advokaten hela akten från det tidigare ombudet och lovade klienten att återkomma så fort hon läst in sig på ärendet. Löftet till trots hade klienten dock mycket svårt att få tag på advokaten som inte hörde av sig eller ringde tillbaka när han sökt henne. Han lämnade ett flertal meddelande till advokaten samt hennes sekreterare, han skrev också brev där han krävde att få svar – men svar uteblev.

I anmälan ställde sig klienten ”mycket frågande” till advokatens agerande och kände sig ”fullständigt utelämnad” då han inte fått tillbaka sina handlingar så att ett annat ombud kan fullfölja ärendet.

Åsidosatte sina plikter – varnas nu

Advokatsamfundets disciplinnämnd avkrävde advokaten ett yttrande.

I detta uppgav advokaten att hon inte skött ärendet på ett advokatetiskt riktigt sätt, men att hon nu skickat tillbaka alla handlingar till klienten och framfört en ursäkt. Hon uppgav att hon under en period hade haft för mycket att göra och att detta var en anledning till att ärendet blivit liggande.

Disciplinnämnden konstaterar nu att advokaten inte vidtagit erforderliga åtgärder i ärendet och därmed allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. Hon har inte heller återkommit utan dröjsmål när klienten bett att få tillbaka sina handlingar – vilket även detta utgör ett åsidosättande av hennes plikter som advokat. Hon tilldelas därför en varning.


Dela sidan:
Skriv ut: