Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat varnas efter att ha lämnat in felaktig kostnadsräkning

Nyheter
Publicerad: 2022-11-23 14:20
Foto: Jessica Gow / TT

En advokat varnas av disciplinnämnden för att ha lämnat in en felaktig kostnadsräkning till hovrätten.
Enligt disciplinnämnden måste domstolarna kunna utgå från att advokaters underlag för sina kostnadsyrkanden är korrekta – och att så är fallet är advokatens ansvar.

Det var Svea hovrätt som uppmärksammade disciplinnämnden på att en advokat hade prutats i ett brottmål. Hon hade begärt ersättning med 18 525 kronor avseende tretton timmars arbete, men fick enligt hovrätten anses skäligen tillgodosedd med ersättning motsvarande fyra timmars arbete.

I ett yttrande till samfundet har advokaten uppgett att hennes kostnadsräkning blivit felaktig av misstag och att hennes åtgärdsredovisning ”innehöll vissa felaktiga moment och saknade vissa vidtagna åtgärder”. Hon anförde också att det framstod som uppenbart att åtgärderna och den angivna tiden i kostnadsräkningen ”var resultatet av ett misstag”. Hon uppgav vidare att hon tagit det inträffade på största allvar och nu inrättat rutiner för att detta inte ska hända igen.

Får en varning

Disciplinnämnden konstaterar nu att domstolar ska kunna utgå från att uppgifterna i en advokats kostnadsyrkande är korrekta – vilket advokaten bär ansvaret för.

Genom att ge in en felaktig kostnadsräkning till domstolen i detta fall anses advokaten ha åsidosatt sina plikter – och hon tilldelas därför en varning.


Dela sidan:
Skriv ut: