Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat utesluts ur samfundet – första gången på över ett år

Nyheter
Publicerad: 2020-01-27 14:31
Foto: DJ

Advokaten köpte ut hyresgäster och renoverade upp lägenheter som han sedan sålde billigt till släktingar och vänner – nu har han uteslutits ur samfundet.
”Detta utgör ett flagrant brott mot de regler som säger att att en advokat inte kan företräda en klient i en sak, där han själv eller honom närstående har ett intresse som motpart”, skriver disciplinnämnden i sitt beslut.

Under perioden 2011 till 2015 upplät en stiftelse, som advokaten var styrelseledamot i, hyresrätter i fastigheten till hans och en annan advokats närstående och kollegor, samt till advokaterna själva.

Dessutom köpte de två advokaterna successivt ut merparten av hyresgästerna och bildade en bostadsrättsförening i fastigheten, där advokaterna och ytterligare en person valdes till styrelseledamöter.

Stiftelsen avstyckade fastigheten i två delar – en för bostäder och en för hotellverksamhet och tvättomat. 2016 sålde stiftelsen sedan den avstyckade del som innehåller bostäder till ett av stiftelsen helägt bolag. I överlåtelsen undertecknade en av advokaterna, å stiftelsens räkning, och den andra å bolagets räkning.

Sålde fastigheten till bostadsförening han själv bildat

Bolaget sålde i nästa led fastigheten till bostadsrättsföreningen för närmare 53 miljoner kronor – den sistnämnda också den företrädd av en av advokaterna. Bostadsrättsföreningen har därefter lånat en miljon kronor av stiftelsen som tidigare också lånat ut drygt sju miljoner kronor till medlemmar i bostadsrättsföreningen.

2017 beslutade Högsta domstolen att de båda advokaterna skulle entledigas som styrelseledamöter i stiftelsen då de genomfört fastighetsaffärerna med ett ”väsentligt egenintresse” och att de genom förfarandet åsidosatt bestämmelserna om jäv.

Nu har Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutat att en av advokaterna ska uteslutas ur samfundet.

”Flagrant brott” mot advokatens jävsregler – utesluts

Disciplinnämnden slår fast att advokaten, som ledamot i stiftelsens styrelse, medverkat till en försäljning av fastigheten till en bostadsrättsförening som han själv varit med om att bilda, och där han hade ett väsentligt egenintresse.

Han har, enligt disciplinnämnden, dessutom ”agerat som företrädare för stiftelsen i angelägenheter, där han själv, och honom närstående, liksom den bostadsrättsförening som han varit med om att bilda, varit motparter”. Detta innebär, enligt disciplinnämnden, ett ”flagrant brott mot de regler som säger att en advokat inte kan företräda en klient i sak, där han själv eller honom närstående har ett intresse som motpart”.

Brotten mot de advokatetiska jävsbestämmelserna har dessutom skett uppsåtligen och ”synbart följt en genomtänkt plan”. Transaktionerna har även avsett betydande finansiella värden och stora ekonomiska vinster, eller potentiella vinster för advokaten och hans närstående.

Därmed har han, enligt disciplinnämnden, gjort orätt och ”under alla förhållanden allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat” på ett synnerligen försvårande sätt. Han ska därför uteslutas ur Advokatsamfundet.


Dela sidan:
Skriv ut: