Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat prickas – lämnade in felaktig kostnadsräkning

Nyheter
Publicerad: 2023-03-09 14:28
Foto: DJ

En advokat prickas av samfundets disciplinnämnd för att ha lämnat in en felaktig kostnadsräkning till hovrätten.
Även om det rört sig om ett misstag anses advokaten ha brustit i noggrannhet och omsorg och därmed åsidosatt sina plikter som advokat.

Advokaten var förordnad som offentlig försvarare i ett brottmål och begärde i tingsrätten ersättning för 72,1 timmars arbete. Enligt tingsrätten var den begärda ersättningen för hög och hon fick anse sig skäligen tillgodosedd med ersättning för 50 timmars arbete.

Målet kom sedan att prövas i hovrätten och där yrkade advokaten ersättning med 45 600 kronor för 32 timmars arbete. Även hovrätten gjorde bedömningen att ersättningsyrkandet var högt och konstaterade dessutom att hon hade debiterat 3 timmar för arbete under huvudförhandlingens andra dag, som i själva verket bara tog 1 timme.

Hon tillerkändes därför 22 800 kronor i ersättning för arbete motsvarande 16 timmar.

Styrelsen tog upp disciplinärende

Prutningarna fick Advokatsamfundets styrelse att agera och ett disciplinärende inleddes.

Advokaten gavs tillfälle att yttra sig över prutningarna och uppgav bland annat att hon lagt ned mycket tid på sitt uppdrag i målet och vänt på varenda sten för sin klients sak. Hon uppgav också att hon upprättat sin kostnadsräknig i förväg i syfte att spara tid och då utgick från den tid som avsatts i huvudförhandlingsplanen.

Under den sista dagen i hovrätten började hennes klient gråta ungefär samtidigt som domstolen begärde in hennes kostnadsräkning. I denna stressiga situation mejlade hon in räkningen till domstolen och glömde av misstag att justera antalet timmar för förhandlingen. I efterhand beklagar hon det som inträffat.

Prickas av disciplinnämnden

Nu prickas advokaten av samfundets disciplinnämnd som slår fast att advokaten själv ansvarar för att den räkning som lämnas in till domstolen är korrekt.

När advokaten lämnade in räkningen innehållande ett yrkande om ersättning för fel antal timmar för huvudförhandlingen brast hon i noggrannhet och omsorg och åsidosatte därmed sina plikter som advokat.


Dela sidan:
Skriv ut: