Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat prickas för agerande i arbetsrättsligt ärende

Nyheter
Publicerad: 2021-04-22 14:07

En advokat prickas för sitt agerande i ett arbetsrättsligt ärende där hon företrädde en advokatbyrå.
Detta då advokaten inte rekommenderade en av de anställda att anlita ett eget ombud.

Anmälan kom från en tidigare anställd på en advokatbyrå som sades upp under 2019. I anmälan riktades kritik mot en advokat som var ombud för byrån i samband med uppsägningen.

Rekommenderade aldrig eget ombud

Enligt anmälaren hade advokaten, under ett individuellt sammanträde med henne, först redogjort för en omplaceringsutredning och erbjudit en halvtidstjänst på annan ort för att efter detta fråga om eventuellt medlemsskap i fackförening. Därefter hade advokaten, enligt anmälaren, påtalat att det skulle uppfattas som negativt att påkalla rätten enligt turordningslistan.

Mot slutet av sammanträdet berättade anmälaren för advokaten att hon hade ett eget ombud, men trots detta avbröt advokaten inte mötet. Istället fortsatte advokaten att ge anmälaren ”råd och synpunkter om hur situationen borde hanteras”.

Inför det informationsmöte, som föranledde det individuella sammanträdet, hade ingen berättat för anmälaren att byrån hade ett ombud och det stod inte heller klart på sammanträdet att advokaten företrädde byrån. Hon gavs heller aldrig rådet att anlita ett eget ombud.

Prickas för sitt agerande i ärendet

Advokaten har i ett yttrande till samfundet uppgett att hon minns det som att hon presenterat sig som byråns ombud samt att hennes roll som detta framgick tydligt. Enligt advokaten vidtogs inte heller några rättsliga åtgärder mot anmälaren under sammanträdet.

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar nu i sitt beslut att advokaten, senast vid det individuella sammanträdet, hade skyldigheten att på eget initiativ rekommendera anmälaren att anlita ett eget ombud. När hon fick reda på att anmälaren hade ett sådant borde hon dessutom ha avbrutit diskussionerna och tagit dessa direkt med ombudet i fråga.

Genom att inte göra detta har advokaten åsidosatt sina plikter som advokat och tilldelas en erinran.


Dela sidan:
Skriv ut: