Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat prickas av samfundet för sen årsredovisning

Nyheter
Publicerad: 2023-03-15 10:06
Foto: Fialotta Bratt/SKV

En advokat prickas av Advokatsamfundets disciplinnämnd för att ha upprättat sin årsredovisning för sent och varit sen med skatteinbetalningar.
Enligt nämnden har advokaten åsidosatt sina plikter som advokat.

Ärendet hamnade på disciplinnämndens bord sedan advokatens revisor anmärkt att årsredovisningen inte upprättats i sådan tid att det var möjligt att hålla årsstämma inom sex månader efter det aktuella räkneskapsårets utgång.

Revisorn pekade även på att bolaget inte erlagt skatter och avgifter i rätt tid och med rätt belopp ”då det vid granskningen noterats kostnader av privat karaktär för vilka förmån varken redovisats i bolagets skattedeklarationer, eller erlagts”.

Prickas av disciplinnämnden

Advokaten uppgav i ett yttrande att den försenade årsredovisningen grundade sig i att bokförarens administration drabbats av sjukdom under pandemin.

När det gällde de sociala avgifterna som inte betalts in i tid anförde advokaten att detta berodde på att revisorn ansett att vissa resor inte motiverats som tjänsteresor. Mot den bakgrunden begärde hon och byrån självrättelse hos Skatteverket och betalade förmånsskatt för resorna.

Advokatsamfundets disciplinnämnd slår nu fast att advokaten åsidosatt sina plikter som advokat – och tilldelar henne en erinran.


Dela sidan:
Skriv ut: